settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie terminu "Szilo"?

Odpowiedź


Słowo Szilo pojawia się 33 razy w Starym Testamencie i wszystkie z wyjątkiem jednego użycia odnoszą się do miasta w Efraim, około 24 mil na północ od Jerozolimy. Jozue, Eli i Samuel byli związani z Szilo, a przybytek znajdował się tam przez długi czas.

Jeden z wersetów Biblii wspomina o Szilo w ramach proroctwa mesjańskiego. Księga Rodzaju 49:10 mówi,

"Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo, i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów." (Biblia Gdańska).

Werset ten jest częścią błogosławieństwa Jakuba dla jego 12 synów, w którym przedstawia on przyszłą historię każdego z nich i każdego z 12 plemion Izraela.

Błogosławieństwo dla Judy i jego plemienia zawiera kilka elementów:

- Potomkowie Judy będą silni i otrzymają chwałę i cześć od innych plemion Izraela (Rdz 49:8). Spełniło się to w Dawidzie, silnym i potężnym wojowniku i królu, a ostatecznie w Mesjaszu, który pochodził z rodu Judy.

- Plemię Judy zostało porównane do lwa, zarówno młodego, jak i dojrzałego (Rdz 49:9). To błogosławieństwo ma swoje ostateczne wypełnienie w Jezusie Chrystusie, "Lwie z pokolenia Judy" (Objawienie 5:5).

- Plemię Judy doświadczy dobrobytu, pokoju i zdrowia (Rdz 49:11). Jest to prawdopodobnie proroctwo dotyczące tysiąclecia. Będzie to czas pokoju (Micheasza 4:2-4; Izajasza 32:17-18), radości (Izajasza 61:7, 10), pocieszenia (Izajasza 40:1-2), bez ubóstwa i chorób (Amosa 9:13-15; Joela 2:28-29).

W Księdze Rodzaju 49:10 znajdujemy odniesienie do Sziloha. "Szilo" (w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej) to ktoś, kto miał pochodzić z plemienia Judy. Inne tłumaczenia podają tytuł tej osoby jako "ten, do którego należy laska władcy" i "ten, którego prawem jest". Przed nadejściem Szilo plemię Judy nadal utrzymywało władzę i siłę, oznaczaną przez berło - symbol władzy i rządów prawa. Zaczęło się to od Dawida, który pochodził z plemienia Judy, i trwało aż do niewoli babilońskiej. Warto jednak zauważyć, że pierwszym gubernatorem Judy po zakończeniu niewoli był Zerubbabel, który pochodził z plemienia Judy.

Szilo najlepiej interpretować jako Mesjasza. To Mesjasz ma prawdziwe prawo do objęcia tronu i dzierżenia berła (Jana 18:36-37; Psalm 2:7-9). To Mesjasz, który podczas swojego drugiego przyjścia uzyska posłuszeństwo ludu (Daniela 7:13-14; Izajasza 2:2). To Mesjasz, Lew Judy, będzie rządził całym światem (Objawienie 11:15) i przewodniczył czasom bezprecedensowego błogosławieństwa i pokoju na ziemi (Izajasza 11:6-13; Micheasza 4:1-5).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie terminu "Szilo"?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries