settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego jest tak wiele tragedii związanych z celebrytami?

Odpowiedź


Samobójstwa, przedawkowanie narkotyków (czy to nielegalnych, czy przepisywanych na receptę), rozwody, alkoholizm, katastrofy finansowe - dlaczego takie tragedie celebrytów są tak powszechne? Dlaczego wielu celebrytów, z których niektórzy są stosunkowo inteligentnymi i dobrymi ludźmi, brnie takie kompletne katastrofy w swoim życiu? Nie ma jednej odpowiedzi, która ostatecznie odnosiłaby się do każdej tragedii celebrytów, ale jeśli istnieje jednoznaczna odpowiedź biblijna, to jest nią jedno słowo - pycha.

Najpotężniejszym biblijnym przykładem "odpadnięcia z łaski" jest Szatan. Posłuchaj, jak Ezechiel opisuje Szatana przed jego upadkiem: "... byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie ...; ze złota zrobione były twoje bębenki ..." (Ezechiela 28:12-13). Co stało się z szatanem? "Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności" (Ezechiela 28:17). Izajasz wyjaśnia przyczynę upadku szatana: "A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym." (Izajasza 14:13-14). Zamiast czcić i wielbić Boga, który go stworzył i obdarzył pięknem, szatan stał się dumny, zasadniczo czcząc samego siebie.

Jaki jest wynik końcowy? "Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki" (Ezechiela 28:19). "A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?" (Izajasza 14:15-16). Przesłania Izajasza i Ezechiela dotyczące losu szatana brzmią niezwykle podobnie do niektórych tragedii, które miały miejsce wśród celebrytów w ostatnich latach.

Dlaczego pycha jest takim problemem? Księga Przysłów 16:18 mówi: "Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną". Pycha sprawia, że ludzie zapominają o Bogu (Ozeasza 13:6). Pycha sprawia, że niektórzy celebryci zapominają, że to Bóg dał im talenty i umiejętności, które posiadają. Pycha sprawia, że celebryci mają o sobie zbyt wysokie mniemanie i uważają, że są godni wszelkich pochwał, jakie otrzymują. Arogancka pycha sprawia, że celebryci myślą, że nie można ich oszukać i dlatego pokładają zaufanie w bardzo niegodnych zaufania ludziach. Zbyt wysokie mniemanie o sobie prowadzi do tego, że niektórzy celebryci wierzą, że są poza możliwością porażki, a zatem podejmują niezwykle głupie decyzje dotyczące ich życia, kariery, związków, małżeństw, finansów itp.

Ostatecznie chodzi o to, że istoty ludzkie nie są duchowo, emocjonalnie ani psychologicznie stworzone do przyjmowania czci. Tylko Bóg jest godny czci i tylko Bóg może ją przyjmować bez wypaczania Jego "umysłu". Kiedy celebryci czczą samych siebie lub pozwalają, by inni ich czcili, skutkuje to arogancką pychą i egocentryzmem, co prowadzi do katastrof i tragedii.

Ważne jest, aby pamiętać, że tego rodzaju tragedie nie ograniczają się do celebrytów. "Przeciętni" i "zwykli" ludzie doświadczają tych samych tragedii. Różnica polega na tym, że tragedie te nie są ogłaszane w tabloidach i omawiane w wiadomościach. Nie trzeba być celebrytą, by dać się opanować egocentryzmowi, arogancji i próżności. Wszyscy podlegamy tym pokusom i niepowodzeniom (1 Koryntian 10:13). Celebryci stają w obliczu dodatkowej miary pokus ze względu na uwielbienie, jakie otrzymują, ale te same tragedie, które nękają celebrytów, zdarzają się również każdego dnia w życiu "zwykłych" ludzi.

Jakie jest lekarstwo? Lekarstwem jest oddanie Bogu chwały, na którą On sam zasługuje. Lekarstwem jest posiadanie biblijnego obrazu samego siebie, uznając, że jesteśmy wartościowi, ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1:26-27), a nie z powodu czegokolwiek, co osiągnęliśmy "na własną rękę". Rozwiązaniem jest odmowa bycia czczonym, tak jak czynią to święci aniołowie (Objawienie 19:10; 22:9), a zamiast tego skierowanie wszelkiej czci i uwielbienia na Boga, który jako jedyny jest tego godzien. Kluczem jest uznanie, że jesteśmy tym, o kim mówi List do Rzymian 3:10-23 i chwalenie Boga za to, że jest miłosiernym, łaskawym i kochającym Bogiem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego jest tak wiele tragedii związanych z celebrytami?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries