settings icon
share icon
Pytanie

Czym są duchy Boże?

Odpowiedź


O "siedmiu duchach Bożych" wspomina fragment Ks. Objawienia 1,4; 3,1; 4,5 oraz 5,6. Kwestia siedmiu duchów Bożych nie jest szczegółowo opisana, dlatego niemożliwe jest to, byśmy budowali jakiś konkretny dogmat. Ks. Objawienia 1,4 mówi, że siedem duchów jest przed Bożym tronem. Ks. Objawienia 3,1 wskazuje, że Jezus Chrystus "trzyma" siedem duchów Bożych. Ks. Objawienia 4,5 łączy siedem duchów Bożych z siedmioma palącymi się lampami występującymi przed Bożym tronem. Ks. Objawienia 5,6 utożsamia siedem duchów z "siedmioma oczami" Baranka i stwierdza, że są one "zesłane na całą ziemię".

Istnieją przynajmniej trzy sposoby interpretacji odnośnie siedmiu duchów Bożych. Pierwsza interpretacja wskazuje, że siedem duchów Bożych symbolizuje Ducha Świętego. Biblia, a szczególnie księga Objawienia, używa cyfry 7 aby podkreślić doskonałość i zupełność. Jeśli jest to znaczenie cyfry "siedem" we frazie "siedem duchów", to cyfra ta nie odnosi się do siedmiu różnych duchów Boga, ale raczej wskazuje na doskonałość i zupełność Ducha Świętego. Drugie spojrzenie wskazuje, że siedem duchów Bożych odnosi się do siedmiu aniołów, prawdopodobnie do serafinów czy cherubinów. To pasowałoby do liczby innych aniołów, które opisane są w księdze Objawienia (Ks. Objawienia 4,6-9; 5,6-14; 19,4-5).

Trzecia możliwa ścieżka interpretacyjna opiera się na fragmencie z Ks. Izajasza 11,2 gdzie czytamy: "I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana." To mogłoby tłumaczyć siedem duchów Bożych w taki sposób: (1) Duch Pana, (2) Duch mądrości, (3) Duch rozumu, (4) Duch rady, (5) Duch mocy, (6) Duch poznania, (7) Duch bojaźni Pana. Biblia nie mówi nam kim/czym jest tych siedem duchów, jednak pierwsza interpretacja mówiąca o tym, że odnoszą się do Ducha Świętego wydaje się najbardziej prawdopodobna.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym są duchy Boże?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries