settings icon
share icon
Pytanie

Czy „wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie” jest biblijnym stwierdzeniem?

Odpowiedź


„Wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie” powszechnie znane jako Złota Zasada jest rzeczywiście biblijna. Ew. Łukasza 6.31 relacjonuje słowa Jezusa, "A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy." To stwierdzenie pojawia się w kontekście lekcji Jezusa na temat kochania naszych wrogów. Jezus radykalnie zmienił konwencjonalną metodę quid pro quo traktowania ludzi (zobacz Ew. Mateusza 5.38-48). Zamiast robić to, co inni dla nas uczynili lub oddawać im to na co zasłużyli, mamy traktować ich w sposób w jaki chcielibyśmy, aby oni nas traktowali.

W Ew. Mateusza 7.12 Jezus mówi, "A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy." Zatem, Złota Zasada zawsze była podstawową częścią przesłania biblijnego. Później w Ew. Mateusza, gdy zapytany jakie jest największe przykazanie, Jezus odpowiedział, "Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy" (Ew. Mateusza 22.37-40). W noc jego aresztowania, Jezus powiedział do swoich uczniów, "Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (Ew. Jana 13.34-35). Miłość Jezusa do nas jest doskonała, niezmienna i ofiarna. Nasza zdolność kochania innych w sposób w jaki Jezus nakazał pochodzi jedynie z naszych doświadczeń Jego miłości i mocy Ducha Świętego.

Jednym z praktycznych sposobów kochania innych jest wyobrażenie sobie siebie samych w ich okolicznościach. Gdy zatrzymamy się, aby zastanowić się jak moglibyśmy być potraktowani w określonych sytuacjach, budujemy empatię dla osób żyjących w tej konkretnej sytuacji. Czy lubimy być traktowani z miłością i szacunkiem? Zatem powinniśmy ofiarować innym taki dar.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy „wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie” jest biblijnym stwierdzeniem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries