settings icon
share icon
Pytanie

Czy metoda ewangelizacji "Droga Mistrza" jest biblijna?

Odpowiedź


Metoda ewangelizacji "Droga Mistrza" to technika opracowana przez gospodarzy programów telewizyjnych Raya Comforta i Kirka Camerona, która ma na celu dawanie świadectwa zgubionym poprzez stosowanie Prawa Mojżeszowego, aby pokazać ludziom ich grzech i ostatecznie doprowadzić ich do przekonania, a następnie pokuty.

Spotkania świadków Drogi Mistrza są zazwyczaj rozpoczynane pytaniem "Czy uważasz się za dobrego człowieka?". Gdy dana osoba odpowie pozytywnie, ewangelista przeprowadza ją systematycznie przez Prawo (Jak myślisz, ile kłamstw wypowiedziałeś w swoim życiu? Czy kiedykolwiek coś ukradłeś, niezależnie od wartości? Czy kiedykolwiek wziąłeś imię Pana nadaremno? Czy kiedykolwiek patrzyłeś na kobietę z pożądaniem?) Następnie następuje krótkie podsumowanie przyznania się danej osoby i zadawane jest pytanie dotyczące jej wiecznego dobrobytu: "W świetle twojego własnego przyznania się, gdyby Bóg miał cię osądzić według standardu dziesięciu przykazań, czy uważasz, że zostałbyś uznany za niewinnego czy winnego i czy poszedłbyś do nieba czy do piekła?". Następnie następuje podsumowanie kluczowych elementów ewangelii, ze szczególnym naciskiem na doktryny takie jak przebłaganie oraz potrzeba wiary i pokuty.

Czy metoda ewangelizacji "Droga Mistrza" jest biblijna? Biblijne wsparcie obejmuje takie fragmenty, jak List do Rzymian 3:19-20 - "A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. (20) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu". Podobnie w Liście do Galacjan 3:24-25 czytamy: "Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. ". Psalm 19:7 również głosi, że "zakon Pański jest doskonały, nawracający duszę".

Podsumowując, metodologia "Drogi Mistrza" jest z pewnością podejściem biblijnym, opartym na zasadach biblijnych. Kiedy człowiek bada siebie przed lustrem Bożego prawa, jego serce jest przygotowane na przyjęcie ziarna ewangelii. Jeśli Duch Święty otworzy oczy jednostki na przyjęcie prawdy, serce człowieka jest wtedy w stanie zrozumieć przesłanie o Bożej świętości - Jego sprawiedliwości i doskonałej prawości oraz chwalebnym zbawieniu dostępnym dzięki ofierze Jezusa Chrystusa.

Jak ujął to apostoł Paweł w Liście do Rzymian 3:21-26: "Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa".

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy metoda ewangelizacji "Droga Mistrza" jest biblijna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries