settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Arka Przymierza?

Odpowiedź


Bóg zawarł przymierze (przymierze warunkowe) z dziećmi Izraela za pośrednictwem swojego sługi Mojżesza. Bóg obiecał im, ich dzieciom oraz następnym pokoleniom udzielić pomyślności jeśli będą posłuszni jemu i jego Prawu; równocześnie wciąż rozpaczliwie ich ostrzegał przed karą i rozproszeniem jeśli będą nieposłuszni. Jako znak przymierza nakazał Izraelitom zrobić skrzynię według Jego projektu, w której mieli umieścić kamienne tablice zawierające Dekalog. Skrzynia ta została nazwana "arką", była zrobiona z drzewa akacjowego pokrytego złotem. Arka miała być umieszczona w wewnętrznej części przybytku rozstawianego na pustyni, ewentualnie w Świątyni, gdy zostanie wybudowana w Jerozolimie. Skrzynia ta znana jest jako Arka Przymierza.

Prawdziwe znaczenie Arki Przymierza wskazywało na to, co znajdowało się na górnej części pokrywy, tzw. "przebłagalnia". Termin "przebłagalnia" pochodzi z hebrajskiego słowa oznaczającego "pokryć, uspokoić, oczyścić, przebłagać, anulować lub dokonać przebłagania." To tutaj arcykapłan, tylko raz w roku (3 Ks. Mojżeszowa 16) wchodził do miejsca najświętszego, gdzie znajdowała się Arka i dokonywał przebłagania za grzechy swoje oraz Izraelitów. Kapłan kropił krwią wieko skrzyni - "przebłagalnię" - złożonego w ofierze zwierzęcia, aby uśmierzyć Boży gniew za popełnione grzechy. To było jedyne miejsce na świecie, gdzie dokonywało się przebłaganie.

"Przebłagalnia" Arki była symboliczną zapowiedzią ostatecznej ofiary za wszystkie grzechy ludzi - krew Chrystusa przelana na krzyżu na odpuszczenie grzechów. Apostoł Paweł, wywodzący się z faryzeuszy bardzo dobrze znał starotestamentowe rytuały, dlatego gdy pisał o Chrystusie, który jest zapłatą za nasze grzechy w Liście do Rzymian 3,24-25: "... i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, ...", to podobnie jak było tylko jedno miejsce przebłagania za grzechy w Starym Testamencie - przebłagalnia Arki Przymierza - tak również jest tylko jedno miejsce przebłagania w Nowym Testamencie i obecnym czasie - krzyż Jezusa Chrystusa. Jako chrześcijanie już nie patrzymy na Arkę, ale na naszego Pana Jezusa jako przebłaganie i pojednanie za nasze grzechy.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Arka Przymierza?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries