settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Efratejczycy?

Odpowiedź


Efratejczycy byli ludźmi pochodzącymi z Efrata (lub Ephrathah), które według Biblii było związane z Betlejem na południe od Jerozolimy. Słowo Efrath w języku hebrajskim oznacza "owocny", a Betlejem oznacza "dom chleba". Większość uczonych uważa, że Efrata i Betlejem to w rzeczywistości dwie nazwy tego samego miejsca - pogląd ten potwierdzają Księga Rodzaju 35:19 i Rut 4:11. Najprawdopodobniej Efrata była starożytną nazwą kananejskiego miasta, a Betlejem było nazwą żydowską. Inne miasta również zostały przemianowane po podboju Kanaanu, takie jak Luz (przemianowane na Betel, Jozuego 18:13) i Jebus (przemianowane na Jerozolimę, 1 Kronik 11:4).

Wzmianka o Efrata pojawia się w związku ze śmiercią Racheli, żony Jakuba i matki Józefa. Gdy Rachela była w ciąży, Jakub i Rachela zaczęli podróżować z Betel do Efrata, czyli Betlejem. Po drodze Rachela zaczęła rodzić i "miała wielkie trudności" (Rdz 35:16). Następnie, ku głębokiemu smutkowi Jakuba, Rachela zmarła, rodząc Beniamina. Jakub pochował ją "w drodze do Efrata (czyli Betlejem)" (Rdz 35:19; por. 48:7).

Efratejczycy są wspomniani w Piśmie Świętym jeszcze dwukrotnie. Synowie Naomi, Machlon i Kilion,"byli to Efratejczycy z Betlejemu judzkiego" (Rut 1:2). Po śmierci Mahlona i Kiliona w Moabie, ich matka powróciła do Betlejem wraz z Rut, wdową po Machlonie (wersety 6-22). W ten sposób Rut, Moabitka, stała się Efratytką. Innym Efratytą był Jesse, ojciec króla Dawida, który pochodził "z Betlejem w Judzie" (1 Samuela 17:12). Niektóre tłumaczenia wymieniają również Zupha, przodka Samuela, jako Efratytę w 1 Samuela 1:1, ale inne tłumaczenia podają, że był on Efraimitą.

Ilekroć w Piśmie Świętym wspomina się o Efratejczykach, są oni kojarzeni z miastem Betlejem w Judzie. Najbardziej znaną wzmianką o obszarze Efrata jest proroctwo Micheasza 5:1: "Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych". Mesjasz miał narodzić się wśród Efratytów w Betlejem. Jezus Chrystus, urodzony w Betlejem, wypełnił to proroctwo (zob. Łk 2:4-7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Efratejczycy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries