settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o orle?

Odpowiedź


Orły zawsze symbolizowały wolność, siłę i władzę. Są uważane za królów nieba i zostały przyjęte przez kilka starożytnych kultur, w tym Rzym, jako symbol przywództwa i nieśmiertelności tego kraju. Stany Zjednoczone ogłosiły bielika swoim ptakiem narodowym w 1792 roku, ze względu na jego długą żywotność i majestatyczną prezencję.

Pierwsza biblijna wzmianka o orłach znajduje się w Księdze Kapłańskiej 11:13. Orły, wraz z sępami i innymi nieczystymi ptakami, były zabronione jako pokarm dla Izraelitów. Bóg nadał nowo powstałemu narodowi izraelskiemu prawa odnośnie pożywienia, aby odróżnić go od otaczających go narodów pogańskich. Instrukcje żywieniowe zostały również wydane ze względów zdrowotnych, jako część Bożej obietnicy, że "nie włożę na was żadnej z chorób, którymi obarczyłem Egipcjan" (Wj 15:26). Orły są ptakami drapieżnymi, które czasami działają jako padlinożercy, jedząc padłe zwierzęta, tak jak robią to sępy. Orły mogą przenosić choroby szkodliwe dla ludzi; Bóg chronił Izrael w czasach ograniczonych leków i nieodpowiednich procedur sterylizacji.

Następna wzmianka o orle pojawia się w Księdze Powtórzonego Prawa 32:11 jako część pieśni, której Bóg polecił Mojżeszowi nauczyć Izraelitów (Pwt 31:19). W pieśni tej Bóg porównuje swoją troskę o swój lud do troski matki orła, która rozpościera skrzydła, by okryć swoje młode i unieść je z dala od niebezpieczeństwa (por. Wj 19:4).

W całym Piśmie Świętym orły reprezentują Boże dzieło, na przykład w Księdze Przysłów 30:19, która mówi, że "droga orła na niebie" jest przykładem cudownego Bożego stworzenia. Innym przykładem jest Księga Hioba 39:27. Orły symbolizują również władzę. Bóg często używał obrazu orła w ostrzeżeniach dla Izraela i innych narodów, które czyniły zło (np. Obadiasz 1:4; Jeremiasz 49:22). Wybrał ptaka, którego uważali za potężnego i niepowstrzymanego, aby zademonstrować swoją suwerenną kontrolę nad wszystkim.

Księga Izajasza 40:31 jest najbardziej znanym biblijnym odniesieniem do orłów: "ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają." (Biblia Warszawska). Werset ten stanowi zakończenie rozdziału opisującego wielkość Boga. Przypomina czytelnikowi, że najsilniejsi z ludzi mogą się potknąć i upaść, ale ci, którzy ufają Panu, mają siłę, której ten świat nie może zaoferować. Kiedy widzimy orła w locie, wznoszącego się na niewidzialnych prądach powietrznych, możemy sobie przypomnieć, że Stwórca, który dostarcza orłowi siły, wzmocni również tych, którzy wzywają Jego imienia (Psalm 50:15; Izajasz 55:6-7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o orle?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries