settings icon
share icon
Pytanie

Czym był przybytek Dawida?

Odpowiedź


Hebrajskie słowo przetłumaczone jako "przybytek" to ohel, co oznacza "namiot (wyraźnie widoczny z daleka): przykrycie, (mieszkanie) (miejsce), dom, przybytek, namiot". Istnieją trzy główne odniesienia do przybytku (lub namiotu) Dawida: Izajasza 16:5, Amosa 9:11 i Dzieje Apostolskie 15:16, w których apostoł Jakub powtarza fragment z Amosa. Odniesienie w Izajasza 16:5 odnosi się do przybytku Dawida proroczo, wskazując na Tego z rodu Dawida, który pewnego dnia zasiądzie na tronie i będzie panował nad wszystkimi. Odnosi się to do Jezusa.

Pozostają dwa inne odniesienia do przybytku Dawida. W Dziejach Apostolskich 15:16, przemawiając do Żydów, Jakub używa Amosa 9:11, aby uwiarygodnić niedawne nawrócenie pogan we wczesnym kościele. Wielu Żydów sprzeciwiało się temu, ponieważ nie było pewności, w jaki sposób poganie mają teraz przestrzegać Prawa Mojżeszowego. Zasadniczym argumentem wynikającym z wcześniejszego doświadczenia Piotra z Korneliuszem, poganinem, było to, że Bóg powołuje do siebie również pogan. Apostołowie nie mieli nakładać na pogan ciężaru, którego nikt nigdy nie byłby w stanie wypełnić (tj. Prawa Mojżeszowego).

Z samych słów Jakuba jasno wynika, że Boża obietnica złożona przez proroka Amosa - że "odbuduje przybytek Dawida" - odnosiła się do tego, co właśnie zaczynał czynić, a mianowicie do oświecenia pogan w celu wyłonienia spośród nich ludu dla swego Imienia. Po powtórzeniu tego, co Szymon Piotr właśnie powiedział chrześcijanom w Jerozolimie - że Bóg wybrał Piotra jako narzędzie, dzięki któremu po raz pierwszy otworzył drogę zbawienia dla pogan - Jakub wyraźnie oświadczył, że Boże nawiedzenie pogan zgadza się ze słowami proroków (ogólnie) i Amosa (w szczególności). "Przybytek", o którym mowa w Dziejach Apostolskich 15:16, jest zatem domem Bożym otwartym dla wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan, którzy szukają Go, aby oddawać Mu cześć w prawdzie.

Amos 9:11 mówi: "W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni". Wydaje się, że jest tu odniesienie do przywrócenia narodu żydowskiego do życia duchowego w czasach ostatecznych. W czasach ostatecznych lub podczas 1000-letniego panowania Chrystusa może istnieć przybytek podobny do tego z czasów Dawida. W czasach Dawida przybytek (lub namiot) mieścił Arkę Przymierza i był prekursorem świątyni, którą miał zbudować Salomon. Świątynia była prostokątnym domem kultu, wykonanym według wyszukanego projektu. Jej obecność i funkcjonalność, wraz z kapłanami, była znakiem Bożej łaski i obecności. Kiedy Izrael przestał przestrzegać przykazań Starego Przymierza, świątynia została zbezczeszczona i musiała zostać odbudowana, jak opisano w Księdze Ezdrasza.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym był przybytek Dawida?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries