settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie hebrajskiego słowa hesed?

Odpowiedź


Wiele biblijnych słów, takich jak miłosierdzie, współczucie, miłość, łaska i wierność, odnosi się do hebrajskiego słowa hesed, ale żadne z nich nie podsumowuje w pełni tej koncepcji. Hesed nie jest jedynie emocją czy uczuciem, ale wiąże się z działaniem na rzecz kogoś, kto jest w potrzebie. Hesed opisuje poczucie miłości i lojalności, które inspiruje miłosierne i współczujące zachowanie wobec innej osoby.

Hesed, występujące około 250 razy w Starym Testamencie, wyraża istotną część Bożego charakteru. Kiedy Bóg ukazał się Mojżeszowi, aby nadać Prawo po raz drugi, opisał siebie jako "obfitującego" lub "wypełnionego" hesed, co tłumaczy się jako "miłość i wierność", "niezawodna miłość", "wierna miłość", "niezachwiana miłość" i "lojalna miłość", w zależności od wersji biblijnej (Wj 34:6-7). Podstawową ideą tego terminu jest lojalność lub wierność w związku. Tak więc hesed jest ściśle związane z przymierzem Boga z Jego ludem, Izraelem. Odnosząc się do pojęcia miłości, hesed wyraża wierność Boga wobec Jego ludu.

W Księdze Wyjścia 20:6 Bóg mówi, że rozlewa swoje hesed "na tysiąc pokoleń" na tych, którzy Go kochają i są posłuszni Jego przykazaniom. Ten godny zaufania, wiecznie trwały, lojalny aspekt Bożej miłości przymierza rozbrzmiewa w całym Starym Testamencie (Nehemiasza 1:5; Daniela 9:4; Jeremiasza 32:18)

W Biblii hesed często opisuje miłosierdzie i współczucie Boga. Kiedy Mojżesz wstawiał się za ludem, odwoływał się do Bożego hesed: "Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy [hesed] przebacza winę i występek, ... Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości twojej łaski [hesed], jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd." (Liczb 14:18-19, Biblia Warszawska).

Podczas gdy wierna miłość Boga [hesed] jest wieczna i nieograniczona, ludzie również mogą wyrażać hesed wobec siebie nawzajem. Jak w przypadku Jonatana i Dawida (1 Samuela 18:3; 20:8; 2 Samuela 9:1, 3, 7), hesed motywuje jedną osobę, wyższą lub potężniejszą stronę, do zaspokojenia krytycznej potrzeby mniejszej lub słabszej osoby. Akty hesed są zawsze wykonywane dobrowolnie, bez zobowiązań lub strachu przed odwetem. Inspiracja stojąca za hesed rodzi się z relacji między obiema stronami. Boaz opisuje życzliwość Rut wobec niego i Naomi jako hesed (Rut 3:10).

Relacja przymierza Boga z Jego ludem skutkuje Jego lojalną miłością i wiernością [hesed], nawet gdy Jego lud jest Mu niewierny. Zawsze w sercu hesed leży hojne poczucie Bożego współczucia, łaski i miłosierdzia.

Hesed przewyższa zwykłą życzliwość i przyjaźń. Jest to skłonność serca do okazywania "niesamowitej łaski" temu, kto jest kochany. Hesed sięga głębiej niż oczekiwania społeczne, obowiązki, zmienne emocje lub to, na co zasłużył lub zapracował odbiorca. Hesed znajduje swój dom w zaangażowanej, rodzinnej miłości i ożywa w czynach.

Przesłanie ewangelii - Boży akt przebaczenia i zbawienia w Jezusie - jest zakorzenione w hesed. Hesed opisuje usposobienie Bożego serca nie tylko wobec Jego ludu, ale wobec całej ludzkości. Miłość Boga wykracza daleko poza obowiązki i oczekiwania. Jego przebaczenie grzechu zaspokaja potrzebę, która jest podstawowa dla wszystkich innych potrzeb w relacji między ludźmi a Bogiem - przywrócenie i kontynuację społeczności z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Boże hesed przejawiające się w przebaczeniu sprawia, że relacja z Nim jest możliwa. To przebaczenie przychodzi do nas za darmo jako dar od Boga oparty na ofiarnym akcie Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie hebrajskiego słowa hesed?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries