settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" znajduje się w Dziesięciu Przykazaniach?

Odpowiedź


Prawo Mojżeszowe jest zbudowane na Dziesięciu Przykazaniach, a prawo zostało zbudowane na pierwszym przykazaniu: " Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie." (Pwt 5:6-7). Widzimy tutaj nie tylko Boży zakaz bałwochwalstwa, ale także powody tego zakazu. To Pan Bóg miał moc wyprowadzić swój lud z niewoli egipskiej. Tylko On zatroszczył się o nich na tyle, by wybrać ich jako swoich, i tylko On ich wybawił i chronił. Za to wszystko oświadcza, że tylko On zasługuje na cześć i szacunek. Żaden bożek wykonany z drewna lub kamienia nie jest Bogiem. Idole są głusi, niemi, ślepi i bezsilni (Izajasza 44:18).

List Pawła do Rzymian wskazuje, że oddawanie czci rzeczom stworzonym - a nie tylko ich obrazom - jest złe w oczach Boga (Rz 1:25). Paweł ostrzega również Kolosan przed oddawaniem czci innym istotom nadprzyrodzonym: "Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom" (Kolosan 2:18a). Jezus rozszerzył definicję "innych bogów" tak, by obejmowała ona nie tylko obrazy, istoty żywe i inne nadprzyrodzone istoty. W Ewangelii Mateusza 6:24 ostrzega On przed oddawaniem czci rzeczom materialnym. "Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie". Greckie słowo mammonas, przetłumaczone często jako "pieniądze", nie oznacza pieniędzy w kieszeniach. Jest to uosobienie bogactwa lub pieniędzy (zwłaszcza bogactwa zdobytego przez chciwość), którego umiłowanie, we współczesnej terminologii, jest "materializmem". Niebezpieczeństwa związane z oddawaniem czci rzeczom materialnym zostały jasno przedstawione w historii bogatego młodego dostojnika (Mt 19:16-26), który odwrócił się od Chrystusa, ponieważ nie mógł rozstać się ze swoim bogactwem.

Samson (Sędz. 14-16), mimo że był oddzielony dla Boga jako nazyrejczyk, czcił innego boga, który był znacznie bliżej jego bogactwa niż bogacz. Bogiem Samsona był on sam, a jego pycha i samouwielbienie doprowadziły do jego upadku. Był tak pewny swoich umiejętności, że wierzył, że nie potrzebuje już Boga, a na koniec - pobity, oślepiony i upokorzony - Samson wydawał się być bardziej zainteresowany zemstą i swoim wzrokiem niż Bożym planem dla Jego wybranego ludu. Służył sobie i swoim priorytetom, czyniąc z nich swoich bożków.

Ci, którzy czczą "innych bogów", ostatecznie spotkają się z tym samym losem, co prorocy Baala na górze Karmel, gdzie zostali wyzwani na pojedynek przez proroka Eliasza. Eliasz i prorocy Baala złożyli ofiary swoim bóstwom, ale one nie spłonęły. Bóg, który odpowie na ich błagania i przyjmie ich ofiarę, zostanie ogłoszony jedynym prawdziwym Bogiem dla całego Izraela. Prorocy Baala zaczęli wcześnie, modlili się i błagali Baala, aby spalił ich ofiarę. Tymczasem Eliasz szydził z nich. "Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi!" (1 Krl 18:27). Ostatecznie prorocy Baala zostali zabici przez Izraelitów po tym, jak jedyny prawdziwy Bóg zademonstrował swoją moc, spalając ofiarę, wodę, drewno a nawet kamienie i ziemię wokół ołtarza.

Nasz Bóg nigdy nie jest zajęty, śpiący, podróżujący ani rozproszony. Paweł opisuje suwerenność Boga: "Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. ... Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu." (Dzieje Apostolskie 17:24-25, 29). Bóg nakazuje nam nie służyć innym bogom, ponieważ nie ma innych bogów poza tymi, których sami stworzymy. Dawid opisuje, co czeka osobę, która przedkłada Boga ponad wszystko inne: "Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie." (Psalm 40:4).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" znajduje się w Dziesięciu Przykazaniach?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries