settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Ismaelici?

Odpowiedź


Mówiąc najprościej, Ismaelici byli potomkami Ismaela, syna Abrama i służebnicy jego żony Hagar (1 Ks. Mojżeszowa 16.1-12). Z małych początków Ismaelici stali się licznym i potężnym ludem.

Pochodzenie Ismaelitów było najeżone trudnościami. Kiedy Saraj nie była w stanie począć dziecka z Abramem, postąpiła zgodnie z powszechną praktyką kulturową i dała mu Hagar, z którą Abram począł dziecko. Później jednak Saraj stała się zazdrosna i źle traktowała Hagar, która uciekła od swojej pani na pustynię. Tam Hagar spotkała Anioła Pańskiego, który wypowiedział pierwsze z trzech proroctw dotyczących dziecka, które nosiła. Urodzi syna, a jego potomkowie bardzo się rozmnożą. W tym czasie Bóg powiedział Hagar, aby nadała mu imię Ismael, co oznacza "Bóg słyszy" (1 Ks. Mojżeszowa 16.10-11).

Na pustyni Anioł Pański przepowiedział również, że Ismael - a tym samym Ismaelici - będzie uparty, nieposkromiony i wojowniczy: "Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich" (1 Ks. Mojżeszowa 16.12; tłum. Biblia Warszawska). Po usłyszeniu słów anioła, Hagar wróciła do swojej pani i ostatecznie urodziła Ismaela.

Później Bóg zmienił imiona Saraj i Abrama na Sara i Abraham i zawarł przymierze z synem Abrahama, Izaakiem. Ale Ismael miał również obietnicę od Boga: on również będzie błogosławiony i będzie ojcem wielkiego ludu, poczynając od dwunastu synów, pierwszych Ismaelitów (1 Ks. Mojżeszowa 17.20). Imiona tych dwunastu synów są wymienione w 1 Ks. Mojżeszowej 25.12-16; to właśnie od Ismaelitów wywodzą się narody arabskie.

Ismael miał około czternastu lat, gdy urodził się Izaak. Rok lub kilka lat później, gdy Izaak został odstawiony od piersi, Sara zobaczyła Ismaela szydzącego z jej syna. Sara poprosiła Abrahama, aby odesłał Hagar i Ismaela, a Bóg powiedział Abrahamowi, aby się do tego zastosował. Anioł Boży ponownie spotkał się z Hagar i jej synem i po raz trzeci przepowiedział, że Ismael będzie ojcem wielkiego ludu (1 Ks. Mojżeszowa 21.18).

W późniejszej historii Izraela Ismaelici byli również nazywani Midianitami (choć nie wszyscy Midianici byli potomkami Ismaela) i zajmowali się kupnem i sprzedażą niewolników (1 Ks. Mojżeszowa 37.28; 39.1). Ks. Sędziów 8.24 mówi nam, że Ismaelici mieli zwyczaj noszenia złotych kolczyków.

Za panowania króla Dawida Ismaelici przystąpili do sojuszu przeciwko Bogu i Jego ludowi, Izraelowi (Psalm 83.5-6). Ich celem było zniszczenie narodu Izraelskiego: "Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela!" (werset 4). Biorąc pod uwagę obecne zamieszanie na Bliskim Wschodzie i nienawiść często kierowaną przeciwko Izraelowi przez jego sąsiadów, proroctwa dotyczące potomków Ismaela nadal pozostają prawdziwe.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Ismaelici?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries