settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie greckiego słowa kairos?

Odpowiedź


Słowo kairos to starożytne greckie słowo oznaczające "okazję", "porę roku" lub "odpowiedni czas". Innym greckim słowem oznaczającym "czas" było chronos. Sekwencja chwil została wyrażona jako chronos, podkreślając czas trwania; wyznaczony czas został wyrażony jako kairos, bez względu na długość czasu. Tak więc chronos był bardziej liniowy i ilościowy, a kairos był bardziej nieliniowy i jakościowy.

Biblia używa słowa kairos i jego odpowiedników 86 razy w Nowym Testamencie (np. w Ewangelii Mateusza 8:29, Łukasza 19:44 i Dziejach Apostolskich 24:25). Słowo to często zawiera w sobie ideę okazji lub odpowiedniego czasu na podjęcie działania. Kiedy "chwytamy dzień", wykorzystujemy dany nam kairos. Kairos jest związany z greckim słowem kara ("głowa"). Kairos to czas, w którym sprawy "stają na głowie", wymagając zdecydowanych działań.

W przypowieści Jezusa o pszenicy i kąkolu, Pan odnosi się do nadchodzącego sądu jako żniwa: "A w czasie [kairos] żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły." (Mt 13:30). Używając tutaj kairos, Jezus podkreśla fakt, że Dzień Sądu jest wyznaczonym czasem i w tym czasie nastąpią pewne rzeczy właściwe dla tego dnia.

Był "wyznaczony czas" narodzin Jana Chrzciciela (Łk 1:20). Pan obiecuje nagrodzić swoje sługi we "właściwym czasie" (Łk 12:42). Jezus przepowiada, że Izrael zostanie osądzony, "ponieważ nie rozpoznaliście czasu przyjścia Boga do was" (Łk 19:44). Każde z tych zastosowań kairos oznacza wyjątkowy czas, w którym miało się wydarzyć coś szczególnego.

Biblia ostrzega, że powinniśmy w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje nam Bóg. Niewierzący mają obowiązek odpowiadać na okazje aby uwierzyć w ewangelię. Pierwsze zapisane kazanie Jezusa było proste: "Wypełnił się czas [kairos] i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." (Ew. Marka 1:15). Kiedy mieszkańcy Galilei zostali skonfrontowani z przesłaniem Jezusa zmieniającym ich życie, Bóg oczekiwał, że uwierzą.

Gubernator Feliks słuchał przemówienia Pawła, a "Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się: Na teraz dość, odejdź; w sposobnej chwili [kairos] każę cię zawezwać." (Dzieje 24:25). Feliks chciał wybrać własny czas, aby odpowiedzieć na ewangelię, ignorując okazję teraźniejszości. Czyniąc to, swą odpowiedzią - odrzucił ewangelię.

Paweł przekazał pilną potrzebę ewangelii: "Oto teraz czas [kairos] łaski, Oto teraz dzień zbawienia. " (2 Koryntian 6:2). Istnieje okno możliwości przyjęcia Bożego zbawienia i nie wiemy, kiedy się ono zamknie.

Wierzący musi wykorzystywać okazje, by służyć Panu. "Przeto, póki czas [kairos] mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary." (Galacjan 6:10). Musimy "jak najlepiej wykorzystywać każdą sposobność [kairos], bo dni są złe" (Efezjan 5:16). I " A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie [kairos] żąć będziemy bez znużenia." (Ga 6:9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie greckiego słowa kairos?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries