settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie wyrażenia nie macie, bo nie prosicie w Jakuba 4.2?

Odpowiedź


List Jakuba zawiera wiele praktycznych instrukcji dotyczących tego, jak chrześcijanie powinni prowadzić swoje życie. Jakub pisał do wierzących, którzy zdawali się mieć sporo problemów ze swoim sposobem postępowania. Ten, do którego odnosi się na początku rozdziału 4, ma związek z ich pragnieniem zdobywania dóbr.

Jakuba 4.1-3: "Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności" (tłum. Biblia Warszawska).

Fragment ten ujawnia następujące niewłaściwe działania i postawy:

1. Dużo pragnęli, co powodowało, że walczyli i kłócili się między sobą. Przypuszczalnie byli sfrustrowani, ponieważ nie mogli dostać tego, czego chcieli.

2. Niemożność zdobycia tego, czego pragnęli, skłoniła niektórych z nich do "zabijania". Być może dosłownie mordowali się nawzajem; bardziej prawdopodobne jest to, że myśleli i robili nienawistne rzeczy, o których Jezus powiedział, że są równoznaczne z morderstwem (Ew. Mateusza 5.22; por. 1 Jana 3.15).

3. Pożądali, ale nie byli w stanie zdobyć tego, czego chcieli, więc nadal się kłócili i walczyli.

4. Nie chcieli się modlić, a jeśli się modlili, czynili to z egoistycznych pobudek.

Niestety, grupa ludzi, do których pisze Jakub, przypomina wielu współczesnych ludzi. Istnieją chrześcijanie, którzy dążą do realizacji własnych celów, aby uzyskać to, czego chcą, wszelkimi możliwymi sposobami. Kiedy są sfrustrowani swoimi celami, wyżywają się na sobie nawzajem.

Jakub mówi, że jest lepszy sposób. Zamiast pożądać, kłócić się, walczyć, a nawet zabijać, chrześcijanie powinni po prostu prosić Boga o to, czego chcą. Jednym z powodów, dla których nie mają tego, czego chcą, jest to, że nie prosili.

W kręgach teologicznych toczy się debata na temat tego, czy Bóg rzeczywiście "zmienia zdanie" w odpowiedzi na nasze modlitwy. Niektórzy twierdzą, że Bóg nigdy nie zmienia zdania, że zawsze robi to, co zaplanował na początku. Inni popadają w przeciwną skrajność i twierdzą, że Bóg nie może lub nie zrobi niczego, dopóki o to nie poprosimy. Jakuba rozdz. 4 tak naprawdę nie odnosi się do tych szerszych kwestii. Mówi po prostu, że jeśli czegoś chcemy, musimy poprosić o to Boga, zamiast uciekać się do bezbożnych środków. Wydaje się oczywiste, że są pewne rzeczy, których nie otrzymamy, jeśli o nie nie poprosimy, lecz jeśli poprosimy, otrzymamy je. Jeśli więc czegoś pragniemy, musimy o to prosić. Chrześcijanie powinni się modlić.

Oczywiście stwierdzenie Jakuba, że "nie macie, bo nie prosicie" nie gwarantuje, że otrzymamy wszystko, o co poprosimy. Ojciec może powiedzieć swojemu dziecku, aby nie kradło niczego z szopy na narzędzia lecz by po prostu zapytało, gdy czegoś chce. Ale jeśli 10-latek poprosi o piłę łańcuchową, ojciec, ze względów bezpieczeństwa, może mu jej nie dać. Podobnie, gdy prosimy o coś Boga, On zastrzega sobie prawo do zrobienia tego, co jest dla nas najlepsze.

Jakuba 4.3 przywołuje inną sytuację, w której Bóg może nie spełnić naszych próśb: "Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności." Tak więc, chociaż lepiej jest prosić Boga o różne rzeczy, niż kombinować, walczyć i starać się je zdobyć kosztem relacji z innymi ludźmi, istnieją pewne prośby, które nadal są samolubne u podstaw, a tych Bóg odmówi. Najważniejsze jest to, że kiedy czegoś chcesz, musisz poprosić Boga i pozwolić Mu zdecydować, co jest dla ciebie najlepsze.

Czasami Bóg może powiedzieć "nie", ponieważ prosimy z niewłaściwych motywów, a czasami może powiedzieć "tak", ponieważ chce, abyśmy mieli to, o co prosimy. Nasza modlitwa jest sygnałem, że zdajemy się na Boży osąd tego, co otrzymamy i w jaki sposób. Wiedząc, że to, co Bóg chce nam dać, jest dla nas nieskończenie bardziej wartościowe i dobre niż to, co sami możemy sobie wymarzyć, modlimy się z ufnością i wiarą.

Jeśli czegoś pragniesz, musisz poprosić o to Boga. Wiele razy "nie masz, bo nie prosisz". Nie ma gwarancji, że to otrzymasz, ale jest to najlepsza możliwa szansa, jaką masz, a modlitwa zapewni ci pozostanie w Bożej woli. Kiedy poddasz swoją wolę Jego woli, będziesz zadowolony z tego, co On ci daje, niezależnie od tego, czy otrzymasz to, o co pierwotnie prosiłeś.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie wyrażenia nie macie, bo nie prosicie w Jakuba 4.2?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries