settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie żarzących się węgli w Biblii?

Odpowiedź


Pismo Święte kilkakrotnie wspomina o żarzących się węglach, zwykle odnosząc się do dosłownych, rozgrzanych do czerwoności węgli ognia (Jana 21:9). Jednakże Księga Przysłów 25:21-22 zawiera odniesienie do rozżarzonych węgli, które raczej nie jest dosłowne: "Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci". Paweł cytuje ten fragment ponownie w Liście do Rzymian 12:20 i żaden z nich nie mówi o dosłownych węglach.

Wybór tej metafory przez Pawła jest wyjaśniony przez kontekst Listu do Rzymian 12. Odnosi się on do właściwej reakcji chrześcijanina, gdy jest źle traktowany. Werset 21 wyjaśnia ideę rzucania na kogoś rozżarzonych węgli, mówiąc: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj". Każdy może odpłacić złem za zło. Ale kiedy chrześcijanin to robi, obserwujący świat nie widzi nic wyjątkowego w naszym życiu. Nie jest nawet jasne, kto ma rację, a kto się myli, gdy odpowiadamy uprzejmie temu, kto nas skrzywdził. Ale kiedy postępujemy zgodnie z instrukcjami Jezusa, aby kochać naszych wrogów (Mt 5:43-44) i odpłacać dobrem za zło, kontrast jest wyraźny. Nasza uprzejma i łagodna reakcja na nienawiść uwypukla deprawację tego, kto nas źle potraktował i pozostawia krzywdzącą osobę w jej nienawiści. Nic tak nie kłuje sumienia nienawistnej osoby, jak łagodny, przebaczający duch tego, kogo skrzywdziła (Przysłów 15:1). "Rozżarzone węgle", które leżą na jego głowie, mogą być odniesieniem do palącego wstydu, który będzie odczuwał, gdy jego sumienie będzie nad nim pracować.

Płonące węgle w Biblii symbolizują również sąd (Psalm 140:10) i duchowe oczyszczenie (Izajasza 6:6; Kapłańska 16:12). Bóg jest często porównywany do ognia (Pwt 4:24; Hbr 12:9) i opisywany w terminach odnoszących się do ciepła, jasności i mocy ognia (Wj 24:17; Iz 34:14; Ps 18:8). Innym rozumieniem "rozżarzonych węgli" z Księgi Przysłów 25:22 jest to, że nasza właściwa reakcja na tych, którzy wyrządzają nam krzywdę, pozwala Bożej mocy i sądowi spaść na tę osobę. Musimy "zostawić miejsce na gniew Boży" (Rz 12:19) i czekać na zemstę, którą Bóg przyniesie w swoim czasie. Kiedy zrzekamy się na rzecz Boga naszego prawa do zemsty, okazujemy wiarę w Jego sprawiedliwość. Bóg przyniesie przekonanie grzesznemu sercu. Reagowanie w sposób, w jaki Jezus reagował na swoich wrogów (Łk 23:34), pozwala "rozżarzonym węglom" Bożej prawości i sprawiedliwości działać w duszy tej osoby i, miejmy nadzieję, doprowadzić ją do pokuty (2 P 3:9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie żarzących się węgli w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries