settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy modlić się: 'Przyjdź królestwo Twoje'?

Odpowiedź


Wyrażenie "przyjdź królestwo Twoje" jest częścią Modlitwy Pańskiej, modlitwy, której Jezus nauczył swoich uczniów (i wszystkich przyszłych sług Jego królestwa) jako wzoru modlitwy.

W Ew. Łukasza 11.1 uczniowie obserwowali modlącego się Jezusa i chcieli nauczyć się od Niego, jak się modlić. Rozpoznali, że codzienne działania Jezusa wypływały z Jego intymnego życia modlitewnego z Bogiem i chcieli, aby ich życie odzwierciedlało to samo. Jezus nauczył ich więc wzorcowej modlitwy: "Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień, i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego." (Ew. Łukasza 11.2-4).

Pełniejsza wersja Modlitwy Pańskiej znajduje się w Ew. Mateusza 6.9-15 jako część obszernego nauczania Jezusa w Kazaniu na Górze. W obu fragmentach Jezus zawiera stwierdzenie Przyjdź królestwo Twoje.

Jednym z elementów szkolenia Chrystusa w modlitwie jest zrozumienie, że królestwo Boże nie zostało jeszcze w pełni wypełnione na tej ziemi. Przyjdź królestwo Twoje to nie tylko tęsknota za przyjściem Chrystusa w przyszłości, chociaż ta tęsknota jest zawarta w prośbie. Ale przyjdź królestwo Twoje wyraża również modlitewne pragnienie sług Chrystusa, aby zobaczyć, jak Królestwo Boże rozszerza się i staje się coraz bardziej ugruntowane na całym świecie tu i teraz.

W naszych modlitwach powinniśmy mieć nastawienie, które rozpoznaje Boże cele królestwa i troszczy się o ich realizację. Przede wszystkim panowanie Pana musi być widoczne w życiu Jego naśladowców. Modlitwa "Przyjdź Królestwo Twoje" oznacza proszenie Ojca Niebieskiego, aby pomógł nam w naszym własnym życiu być wiernymi, posłusznymi, autentycznymi i skutecznymi chrześcijanami. Królestwo Boże szerzymy nie tylko słowami, ale także poprzez nasze czyny i widoczne cechy naszego charakteru (Ew. Mateusza 7.16, 20; Ew. Jana 13.35; 1 Jana 3.10).

Z Pisma Świętego wiemy również, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich grzeszników (Ks. Ezechiela 18.23; Ew. Mateusza 23.37; 1 Tymoteusza 2.4; 2 Piotra 3.9). Tak więc w Chrystusowym modelu modlitwy mamy potwierdzenie, że modlitwa wstawiennicza o zbawienie dusz jest wartościowym przedsięwzięciem. Modlitwa "Przyjdź Królestwo Twoje" jest tym samym, co powiedzenie: "Drogi Panie, proszę, otwórz serca moich bliskich, przyjaciół, współpracowników i sąsiadów, aby przyjęli Twój dar zbawienia w Jezusie Chrystusie". Królestwo Boże będzie się rozszerzać, gdy coraz więcej ludzi zwróci się do Chrystusa po zbawienie. Do królestwa wejdą, gdy poznają ukrzyżowanego Króla tego królestwa. Ludzie potrzebują ewangelii.

Innym sposobem, w jaki staramy się wprowadzić Boże królestwo tu i teraz, jest modlitwa o to, by aspekty Bożej natury zostały objawione i poznane na świecie. Możemy prosić Boga, aby pokazał nam i innym swoją świętość, tak aby wszyscy mogli ją zobaczyć, zrozumieć i zostać przez nią przemienieni. W Ks. Izajasza 6.1-5, kiedy prorok Izajasz dostrzegł Bożą świętość, był całkowicie zdruzgotany. Doświadczenie Izajasza było tak przytłaczające, że ujrzał chwałę Bożej świętości wypełniającą całą ziemię: "Święty, święty, święty jest Pan Wszechmogący; cała ziemia jest pełna Jego chwały" (werset 3).

Kiedy modlimy się: "Przyjdź królestwo Twoje", prosimy Boga, aby oświecił świat swoim światłem, tak aby inni mogli reagować na Niego z podziwem i czcią (Ew. Jana 1.1-15). Jezus jest światłością świata, która przełamuje ciemności grzechu poprzez swoje dzieło na krzyżu (Ew. Jana 8.12). Dzięki ofierze Chrystusa wierzący również stają się światłem dla świata (Ew. Mateusza 5.14-16). Słowo Boże jest również światłem dla świata, objawiając Jego królestwo, aby było widoczne na ziemi (Psalm 119.105, 130; Ks. Przyp. Salomona 6.23; 2 Piotra 1.19).

Jako wierzący w Jezusa uznajemy Boga za naszego Króla. Modlitwa "Przyjdź Królestwo Twoje" oznacza, że pragniemy Jego suwerennego panowania nad naszym życiem tutaj na ziemi, gdy poddajemy się Jego autorytetowi i poddajemy się Jego kontroli w każdym aspekcie naszej egzystencji. Podobnie modlitwa "Przyjdź Królestwo Twoje" oznacza, że gorąco pragniemy, aby Boże panowanie zostało ustanowione na całej ziemi i nad każdym człowiekiem. Modlimy się: "Przyjdź Królestwo Twoje", aby suwerenne rządy Boga nadeszły teraz i w przyszłości w pełni i na stałe.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy modlić się: 'Przyjdź królestwo Twoje'?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries