settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że poznacie ich po ich owocach w Ew. Mateusza 7.16?

Odpowiedź


Stwierdzenie "poznacie ich po ich owocach" (Ew. Mateusza 7.16) jest częścią nauczania Jezusa na temat rozpoznawania prawdziwych naśladowców i unikania fałszywych proroków. Począwszy od wersetu 15, czytamy ten kontekst: "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich" (Ew. Mateusza 7.15-20; tłum. Biblia Warszawska).

Siódmy rozdział Ew. Mateusza jest kopalnią złota w nauczaniu, począwszy od popularnego wersetu 1, aż po dobrze znaną przypowieść o mędrcu budującym swój dom na skale (wersety 24-27). W wersetach 21-23 Jezus kieruje mrożące krew w żyłach ostrzeżenie do wielu osób, które zakładały, że należą do Niego. Ostrzegł ich, że w Dniu Sądu usłyszą Jego słowa: "Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie". Tuż przed tym ostrzeżeniem Jezus wskazał na tych, którzy udawali, że za Nim podążają, ale ich życie wskazywało na coś innego. Powiedział swoim naśladowcom, że "owoce" ich życia dowodzą tego, co kryje się w ich sercach (por. Ew. Marka 7.20-23).

Kiedy Jezus mówi: "Po ich owocach poznacie ich", co oznacza "owoc"? Jezus podał przykład winorośli i drzewa figowego. Kiedy widzimy winorośl, spodziewamy się, że będzie ona rodzić winogrona w sezonie. Oczekujemy również, że drzewa figowe będą rodzić figi. Rolnik, który zauważy, że jedno z jego drzew owocowych nie wydaje owoców, wycina je. Jest ono bezużyteczne. Podobnie, nie przychodzimy na pole ostów i nie spodziewamy się zebrać owoców. Oset i ciernie nigdy nie wydadzą owoców ze względu na swoją naturę. Jest to niemożliwe. Nie są zdolne do wytwarzania niczego poza cierniami (Ew. Mateusza 12.33).

W naszym życiu każde słowo i każde działanie jest owocem naszego serca. Grzesznicy grzeszą, ponieważ takie są ich serca. Złodzieje kradną, gwałciciele napadają, a cudzołożnicy oszukują, ponieważ te grzechy są owocem wydanym przez złe serce. Złe serca wydają złe owoce. Kiedy Jezus powiedział: "Poznacie ich po ich owocach" w odniesieniu do fałszywych nauczycieli, dał nam wskazówki, jak ich zidentyfikować. Fałszywi prorocy, mówcy kłamstw, będą podejmować działania odpowiadające ich błędnemu przesłaniu. Tak jak ich przesłanie jest anty-Boże, takie też będą ich uczynki. Zboczą ze ścieżki prawości.

Kiedy żałujemy za nasze grzechy i przyjmujemy Jezusa jako Pana naszego życia (Ew. Jana 1.12; Dz. Apostolskie 2.38), On zmienia nasze serca (2 Koryntian 5.17). Teraz owoc, który jest wydawany, jest dobrym owocem. Galacjan 5.22 wymienia niektóre z owoców wydawanych przez serce zestrojone z Bogiem. Nasze postawy, działania, słowa i perspektywy zmieniają się, gdy chodzimy w społeczności z Duchem Świętym (1 Jana 1.6-7). Kiedy zmienia się nasze serce, zmienia się nasz owoc.

Wielu fałszywych proroków przychodziło i odchodziło, a wielu z nich żyło w jawnym grzechu podczas głoszenia swojego przesłania. Fałszywi nauczyciele mogli pokazywać "owoce" niemoralności seksualnej, chciwości, materializmu, obżarstwa i innych grzechów, jednocześnie usprawiedliwiając swoje zachowanie i stawiając się w roli świętych. Niestety, na przestrzeni lat wielu ludzi dało się zwieść, by podążać za takimi postaciami i przyłączyć się do nich w usprawiedliwianiu grzechu. Gdyby tylko posłuchali ostrzeżenia Jezusa, "Po ich owocach poznacie ich". Bez względu na to, jak dobrze lub przekonująco ktoś brzmi, jeśli przynosi złe owoce, należy unikać jego przesłania.

Bogobojni nauczyciele będą wydawać dobre "owoce", takie jak czynienie uczniów (Ew. Mateusza 28.19), wykorzystywanie swoich darów dla dobra innych (Rzymian 12.4-8), prowadzenie zagubionych ludzi do Jezusa (Jakuba 5.20), kochanie swoich współwyznawców (1 Jana 3.14) i szukanie pokornych sposobów czynienia dobra wszędzie (Ks. Jeremiasza 29.7). Wszystkie te rzeczy są oznakami dobrego serca.

Często ludzie wyznają wiarę w Jezusa jako Zbawiciela, ale jest to zwykłe wyznanie bez prawdziwej wiary. Niektóre grupy religijne zachęcają do chrztu, bierzmowania lub innych obrzędów religijnych, które mają zapewnić przyszłość w niebie. Jednak z biegiem czasu owoce wydawane w takim życiu w niczym nie przypominają tego, co wyraźnie nakazuje Biblia (1 Piotra 1.16). Niektórzy uczęszczają na nabożeństwa, ale resztę czasu spędzają żyjąc wyłącznie dla siebie. Niektórzy mogą osiągnąć rozgłos, nawet nauczając lub wygłaszając kazania, pisząc książki lub dominując w mediach, ale owoce ich życia zaprzeczają ich słowom (Ew. Mateusza 24.24). Chciwość, oszustwo, niemoralność, pycha lub nieuczciwość definiują ich, czyniąc z nich fałszywych proroków według standardów Jezusa (2 Piotra 2.1-3).

Chociaż nigdy nie możemy poznać czyjegoś serca, możemy mądrze oceniać innych ludzi, obserwując regularne owoce ich życia. Każdy z nas potyka się od czasu do czasu i możemy przechodzić przez okresy przynoszenia niewielkich owoców (1 Jana 1.8). Ale 1 Jana 3.4-10 jasno pokazuje, że ci, którzy znają Boga, nie będą kontynuować stylu życia przynoszącego złe owoce. Zostaliśmy przemienieni, a owoce naszego życia są dowodem tej przemiany. Jabłonie nie rodzą bananów, a truskawki nie rodzą fig. Ten fakt natury jest również prawdziwy w sferze duchowej. Tych, których serca zostały odkupione, możemy rozpoznać po owocach, jakie widzimy w ich życiu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że poznacie ich po ich owocach w Ew. Mateusza 7.16?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries