settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat oleju namaszczenia?

Odpowiedź


Olej namaszczenia, wspomniany jest 20 razy w Piśmie Świętym, był używany za czasów Starego Testamentu do wylewania na głowę Arcykapłana i jego następców oraz do skrapiania Świątyni i jej przyborów, aby w ten sposób zaznaczyć ich świętość, oddzielenie dla Pana (2 Ks. Mojżeszowa 25.6; 3 Ks. Mojżeszowa 8.30; 4 Ks. Mojżeszowa 4.16). Trzykrotnie nazwany jest "świętym olejem namaszczenia", a Żydom surowo wzbraniało się wytwarzania go na własny użytek (2 Ks. Mojżeszowa 30.32-33). Przepis na przygotowanie oleju znajduje się w 2 Ks. Mojżeszowej 30.23-24 i zawiera w sobie mirrę, cynamon i inne naturalne składniki. Nie ma żadnej wzmianki jakoby sam olej lub jego składniki posiadały jakąkolwiek ponadnaturalną moc. A raczej, surowe zasady związane z przygotowaniem oleju były testem posłuszeństwa Izraelitów i ukazaniem absolutnej świętości Boga.

Jedynie cztery fragmenty Nowego Testamentu odnoszą się do praktyki stosowania oleju namaszczenia i żaden z nich nie podaje wyjaśnienia co do jego zastosowania. Możemy wyciągnąć wnioski z kontekstu w jakim się pojawiają. W Ew. Marka 6.13 uczniowie namaszczają chorego i uzdrawiają go. W Ew. Łukasza 7.46 Maria namaszcza stopy Jezusa w akcie uwielbienia. W liście Jakuba 5.14 starsi zboru namaszczają chorych olejem przed ich uzdrowieniem. W Hebrajczyków 1.8-9 Bóg mówi do Chrystusa, gdy ten w triumfie powraca do nieba, "Tron twój, o Boże, na wieki wieków [...] Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich."

Czy chrześcijanie powinni współcześnie używać oleju namaszczenia? W Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki, która nakazywałaby czy nawet sugerowała taka praktykę, ale też nie ma też żadnej wzmianki która by nam tego zabraniała. Olej jest często używany w Biblii jako symbol Ducha Świętego, tak jak w przypowieści o dziesięciu pannach (Ew. Mateusza 25.1-13). Chrześcijanie są namaszczeni olejem Ducha Świętego, który wprowadza ich w poznanie wszelkiej prawdy i stale namaszcza swoją łaską i pocieszeniem. "A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko" (1 Jana 2.20).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat oleju namaszczenia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries