settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Dziesięcioro Przykazań?

Odpowiedź


Dziesięć Przykazań to dziesięć praw zawartych w Biblii, które Bóg dał narodowi izraelskiemu, na krótko po wyjściu z Egiptu. Dziesięć Przykazań to podsumowanie ponad sześciuset przykazań zawartych w Prawie Starego Testamentu. Cztery pierwsze przykazania dotyczą naszej relacji z Bogiem. Kolejne sześć przykazań dotyczy naszych relacji z innymi. Dziesięć Przykazań zawartych jest w Biblii w Księdze Wyjścia 20:1-17 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa 5:6-21 i brzmią w następujący sposób:

(1) „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” To przykazanie sprzeciwia się wielbieniu innych bogów niż jeden, prawdziwy Bóg. Wszyscy inni bogowie to fałszywi bogowie.

(2) „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.” To przykazanie sprzeciwia się robieniu sobie bożków, widzialnych reprezentacji Boga. Nie ma takiego wizerunku, który moglibyśmy stworzyć, który we właściwy sposób może sportretować Boga. Zrobienie bożka, reprezentującej Boga, to czczenie fałszywego boga.

(3) „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.” To przykazanie sprzeciwia się wzywaniu imienia Pana nadaremno. Nie powinniśmy traktować imienia Boga lekko. Powinniśmy okazywać szacunek Bogu wspominając Go z respektem i czcią.

(4) „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.” Jest to przykazanie dotyczące ustanowienia dnia, który ma być oddzielony dla Pana.

(5) „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” To przykazanie dotyczy tego, aby zawsze traktować naszych rodziców z czcią i szacunkiem.

(6) „Nie będziesz zabijał.” To przykazanie sprzeciwia się morderstwu drugiego człowieka z premedytacją.

(7) „Nie będziesz cudzołożył.” To przykazanie sprzeciwia się relacjom seksualnym z innymi osobami niż współmałżonek / współmałżonka.

(8) „Nie będziesz kradł.” To przykazanie jest przeciwko zabieraniu czegoś, co nie należy do nas, bez pozwolenia osoby, do której to należy.

(9) „Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.” To przykazanie jest przeciw składaniu fałszywego świadectwa wobec swego bliźniego. Podsumowując, jest to przykazanie dotyczące kłamstwa.

(10) „Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.” Jest to przykazanie, przeciwko pożądaniu czegokolwiek, co nie należy do Ciebie. Pożądanie prowadzić może do złamania przykazań wymienionych wcześniej: do morderstwa, cudzołóstwa czy kradzieży. Jeśli złem jest zrobienie czegoś, to takim samym złem jest samo pragnienie zrobienia tej rzeczy.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Dziesięcioro Przykazań?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries