settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest dwanaście plemion Izraela?

Odpowiedź


Dwanaście plemion Izraela pochodzi od dwunastu synów Izraela. "Izrael" jest imieniem, które Bóg nadał Jakubowi (1 Ks. Mojżeszowa 32.28). Jego dwunastoma synami byli: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Józef i Beniamin (1 Ks. Mojżeszowa 35.23-26; 2 Ks. Mojżeszowa 1.1–4; 1 Kronik 2.1–2). Gdy plemiona odziedziczyły Ziemię Obiecaną, potomkowie Lewiego nie otrzymali terytorium dla siebie (Ks. Jozuego 13.14). Zamiast tego, stali się kapłanami i mieli kilka miast rozproszonych po całym Izraelu. Plemię Józefa było podzielone na dwa- Jakub adoptował dwóch synów Józefa- Efraima i Manassesa, zasadniczo dając Józefowi podwójną część za jego wierność w ratowaniu rodziny przed głodem (1 Ks. Mojżeszowa 47.11-12). Oznacza to, że plemiona, które otrzymały terytorium w Ziemi Obiecanej, to Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Beniamin, Efraim oraz Manasses. W niektórych miejscach w Piśmie Świętym, plemię Efraima jest określane jako plemię Józefa (4 Ks. Mojżeszowa 1.32-33).

Po tym jak umarł król Salomon, Izrael podzielił się na dwa królestwa. Terytorium Judy, na południu, składało się z plemion Judy, Symeona i Beniamina. Inne plemiona połączyły się, aby stworzyć królestwo Izraela na północy. Izrael został zniszczony przez Asyrię, a większość Izraelitów zostało zabitych i deportowanych; Izraelici, którzy pozostali najprawdopodobniej zasymilowali się z królestwem Judy.

Jezus był z Judy, Paweł był z Beniamina, a Jan Chrzciciel był Lewitą, ale od czasu diaspory w 70 r. po Chr. identyfikacja plemienia współczesnego Żyda jest trochę trudniejsza. Nie oznacza to jednak, że podziały plemienne są nieistotne. Podczas ucisku, gdy większość świata porzuci Boga i pójdzie za Antychrystem, 144000 Żydów zostanie zapieczętowanych przez Boga. Cyfra ta zawiera 12000 z każdego plemienia. Zatem, nawet jeśli nie wiemy kto jest z którego plemienia, Bóg to zabezpieczył. Plemiona są ponownie podane w Ks. Objawienia 7.5-8, ale nie są to te same plemiona, które otrzymały ziemię w Ks. Jozuego. Manasses tam jest oraz Efraim (pod imieniem Józefa). Ale zamiast Dana uwzględniony jest Lewi. Nie mamy żadnego wyjaśnienia dlaczego.EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest dwanaście plemion Izraela?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries