settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest pieczęć Boga?

Odpowiedź


Istnieje pięć wersetów w Biblii, które odnoszą się do "pieczęci Boga" lub obiektu czy osoby zapieczętowanej przez Boga (Ew. Jana 6.27; 2 Tymoteusza 2.19; Ks. Objawienia 6.9; 7.2 oraz 9.4). Słowo zapieczętowany w Nowym Testamencie pochodzi od greckiego słowa, które oznacza "stemplować prywatnym znakiem" mając na celu utrzymanie tajemnicy lub ochrony lub zabezpieczenia zapieczętowanego obiektu. Pieczęci były wykorzystywane do oficjalnych spraw: na przykład Rzymski centurion mógł zapieczętować dokument przeznaczony tylko do wiadomości jego przełożonego. Gdyby pieczęć została złamana, osoba, która otrzymałaby dokument, wiedziałaby, że list został zmodyfikowany lub przeczytany przez kogoś innego aniżeli docelowy odbiorca.

Ks. Objawienia 7.3-4 oraz 9.4 odnosi się do grupy ludzi, którzy mieli pieczęć Boga, i tym samym jego ochronę podczas Wielkiego Ucisku. Podczas sądu piątej trąby, szarańcza z Otchłani (krainy śmierci) atakuje ludzi na ziemi, której "dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi" (Ks. Objawienia 9.3). Jednak te demoniczne szarańcze są ograniczone tym co mogą zniszczyć: "I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach" (Ks. Objawienia 9.4). Osoby, które naznaczone są przez Boga zostaną ocalone. Pieczęć Boża podczas ucisku jest bezpośrednim zaprzeczeniem znaku bestii, który identyfikuje ludzi jako naśladowców szatana (Ks. Objawienia 13.16-18).

Paweł mówi o pieczęci Bożej w kontekście fundamentalnej prawdy. Mówi on Tymoteuszowi, że fałszywe doktryny rozprzestrzeniają się i niektórzy ludzie próbują zniszczyć wiarę wierzących. Później udziela swojego zachęcenia: "Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego" (2 Tymoteusza 2.19). Obraz ten przedstawia fundament budynku, na którym znajdują się dwa stwierdzenia określające przeznaczenie budynku. Fundament kościoła został założony (Efezjan 2.20), a wieczna "pieczęć" czy złoty napis podsumowuje dwa aspekty wiary- zaufanie Bogu oraz ucieczkę od grzechu (zob. Ew. Marka 1.15). Dalej fragment opisuje zawartość tak zapisanego wielkiego domu: naczynia do użytku honorowego i naczynia do użytku haniebnego. "Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego" (2 Tymoteusza 2.21).

Jezus Chrystus nosił pieczęć Boga: "Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec" (Ew. Jana 6.27; tłum. Biblia Tysiąclecia). Ci, którzy ufają Jezusowi również posiadają pieczęć Boga, którą jest Duch Święty: "W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego" (Efezjan 1.13-14). Dobrze jest wiedzieć, że dzieci Boże są zapieczętowane, zabezpieczone i podtrzymywane wobec niegodziwości tego przemijającego świata.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest pieczęć Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries