settings icon
share icon
Pytanie

Czy Paweł kiedykolwiek spotkał Jezusa osobiście?

Odpowiedź


Temat Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła znajdował się na pierwszym planie w służbie apostoła Pawła. "Biada mi, gdybym nie głosił ewangelii!" powiedział (1 Koryntian 9:16). Ten wielki apostoł konsekwentnie koncentrował swoje wysiłki ewangelizacyjne na przekonywaniu ludzi, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem Izraela, a także zmartwychwstałym Panem i Zbawicielem pogan. Wyjątkowa tożsamość Jezusa znajdowała się w centrum teologii Pawła.

Ale czy Paweł kiedykolwiek spotkał Jezusa podczas trzyipółletniej publicznej służby Chrystusa? Czy przyszły apostoł kiedykolwiek widział lub słyszał Jezusa osobiście? Chociaż brakuje nam bezpośrednich dowodów, istnieje kilka przesłanek, które mogą przemawiać za tym, że Paweł prawdopodobnie widział Jezusa przed ukrzyżowaniem. Po pierwsze, Paweł był mieszkańcem Jerozolimy jako dziecko (Dzieje Apostolskie 22:3) i był tam również wiele lat później, aby zatwierdzić ukamienowanie Szczepana (Dzieje Apostolskie 8:1). Obecność siostrzeńca Pawła w Jerozolimie po jego nawróceniu (Dz 23:16) sugeruje, że Paweł i jego rodzina mieszkali tam przez jakiś czas. Wiadomo, że Jezus odwiedził Jerozolimę (Mk 11:11; J 2:13; 5:1). Jest całkiem możliwe, że Paweł mógł widzieć Jezusa lub słyszeć Jego przemówienie podczas jednej z kilku podróży Jezusa do Jerozolimy.

Po drugie, przywiązanie Pawła do Prawa dało mu motywację do obecności w Jerozolimie podczas Paschy - czasu, w którym zarówno on, jak i Jezus byli blisko siebie. Po trzecie, jako faryzeusz, Paweł był żywo zainteresowany nauczaniem popularnego, choć niekonwencjonalnego rabina. Jak Paweł powiedział Herodowi Agryppie, rzeczy, które czynił Jezus, "bo też nie działo się to w jakimś zakątku" (Dz 26:26). Po czwarte, w jednym z listów Pawła, apostoł sugeruje, że mógł znać Jezusa przed nawróceniem (2 Koryntian 5:16), chociaż jego oświadczenie jest dalekie od rozstrzygającego.

Żadne z tych rozważań w żaden sposób nie dowodzi, że Paweł osobiście widział lub słyszał Jezusa przed Jego odkupieńczą śmiercią na Kalwarii. Nie możemy z całą pewnością stwierdzić, czy Paweł kiedykolwiek spotkał Jezusa.

Oczywiście Paweł spotkał Pana Jezusa na Drodze do Damaszku po zmartwychwstaniu Chrystusa. Chociaż ukazanie się Jezusa Pawłowi mogło mieć inny charakter niż ukazanie się Chrystusa przed wniebowstąpieniem, to spotkanie z Pawłem nie było jedynie subiektywną wizją, ponieważ zarówno głos Jezusa (Dz 9:7), jak i jasne światło (Dz 22:9) zostały dostrzeżone przez towarzyszy podróży Pawła. Pan wybrał Pawła, aby głosił Jego imię zarówno poganom, jak i dzieciom Izraela (Dz 9:15). Później Paweł był intensywnie prześladowany za ewangelię Chrystusa (Dz 14:19; 2 Kor 11:25-26). To częściowo dzięki jego niestrudzonym wysiłkom ewangelia łaski rozprzestrzeniła się w całym świecie śródziemnomorskim.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Paweł kiedykolwiek spotkał Jezusa osobiście?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries