settings icon
share icon
Pytanie

Co Jezus miał na myśli, kiedy polecił nam kochać naszych wrogów?

Odpowiedź


Kiedy Jezus powiedział, że mamy kochać naszych nieprzyjaciół, stworzył nowy standard dla relacji. Ogłosił tłumom słuchającym Jego Kazania na Górze, że wiedzą, iż mają kochać swoich bliźnich, ponieważ nakaz miłości bliźniego jest prawem Bożym (Kpł 19:18). To, że musimy nienawidzić naszych wrogów, było błędnym wnioskiem wyciągniętym z tego przez Żydów. Chociaż żaden werset biblijny nie mówi wyraźnie "nienawidź swego wroga", faryzeusze mogli nieco błędnie zastosować niektóre fragmenty Starego Testamentu mówiące o nienawiści do wrogów Boga (Psalm 139:19-22; 140:9-11). Jezus jednak zastąpił tę ideę jeszcze wyższym standardem: "Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych." (Mateusza 5:44-45). Jezus wyjaśnia dalej, że kochanie tych, którzy nas kochają, jest łatwe i nawet niewierzący mogą to robić. Następnie nakazuje nam: "Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest" (Mt 5:43-48).

Jezus wyjaśnił swoim naśladowcom, że powinni stosować się do prawdziwego znaczenia prawa Bożego, kochając zarówno swoich wrogów, jak i bliźnich. Pewien faryzeusz zapytał Jezusa: "Kto jest moim bliźnim?" (Łk 10:29). Następnie Jezus opowiedział przypowieść o dobrym Samarytaninie. Tutaj Jezus nauczał, że Jego naśladowcy muszą okazywać miłość wszystkim ludziom - bez względu na wiarę, narodowość czy osobowość - w tym wrogom. Jeśli kochasz swoich wrogów i "modlisz się za tych, którzy cię prześladują", wtedy naprawdę ujawniasz, że Jezus jest Panem twojego życia.

Używając ilustracji wschodzącego słońca i deszczu padającego zarówno na dobrych, jak i złych, Jezus pokazuje bezwarunkową miłość Boga do wszystkich ludzi. Jego uczniowie muszą zatem odzwierciedlać Jego charakter i okazywać tę samą miłość zarówno przyjaciołom, jak i wrogom. Jezus uczy nas, że musimy żyć według wyższego standardu niż ten, którego oczekuje świat - standardu, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć własnymi siłami. Tylko dzięki mocy Ducha Bożego, Jego lud może prawdziwie kochać i modlić się za tych, którzy chcą wyrządzić im krzywdę (Rz 12:14-21).

Wreszcie, po udzieleniu nam napomnienia, byśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, Jezus daje nam następujące polecenie: "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5:48). Jako synowie naszego Ojca (Mt 5:45) mamy być doskonali, tak jak On jest doskonały. Jest to całkowicie niemożliwe do osiągnięcia przez grzesznego człowieka. Ten nieosiągalny standard jest dokładnie tym, czego wymagało samo Prawo (Jakuba 2:10). Jak więc Jezus może wymagać niemożliwego? Później mówi nam: "U człowieka to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe" (Mt 19:26). To, czego żąda Bóg, tylko On może spełnić, łącznie z żądaniem miłości nieprzyjaciół. To, co jest niemożliwe dla człowieka, staje się możliwe dla tych, którzy oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi dzięki mocy Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Jezus miał na myśli, kiedy polecił nam kochać naszych wrogów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries