settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie podnóżka w Biblii?

Odpowiedź


Podnóżek to skromny mebel. Rzadko jest drogi lub krzykliwy i często jest pomijany. Istnieje tylko jako miejsce do oparcia stóp, więc podnóżek nie jest uważany za tak cenny jak kanapa, biurko czy wygodny fotel. W Ewangelii Mateusza 5:35 Jezus określił ziemię jako "podnóżek Boga". W Księdze Izajasza 66:1 zapisano, że Pan powiedział: "Niebo jest moim tronem, a ziemia moim podnóżkiem". Bóg użył tej metafory, aby pomóc nam zrozumieć, jak wielki On jest i jak mało znaczący jesteśmy w porównaniu z Nim. Jeśli cała nasza planeta jest niczym innym jak podnóżkiem dla naszego Stwórcy, to jak mali jesteśmy w wielkim planie rzeczy?

W czasach biblijnych przebywanie w pobliżu stóp lub dotykanie ich było niehonorowe. Stopy były brudne, a ich mycie było zadaniem najniższego sługi. Przebywanie w pobliżu czyichś stóp - na przykład na podnóżku - było upokarzające. Dlatego tak zaskakujące było to, że Jezus umył uczniom nogi (J 13:4-5).

Kilka miejsc w Piśmie Świętym odnosi się do podnóżka jako miejsca pokory. List do Hebrajczyków 1:13 i 10:13 cytują Psalm 110:1, w którym Ojciec mówi do Syna: "Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!" Bycie podnóżkiem dla czyichś stóp oznacza bycie gorszym. Drużyny sportowe i inne zaangażowane w rywalizację lub konflikt używają powiązanych z tym idiomów, takich jak we're gonna stomp you lub we walked all over them. Bóg mówi, że pomimo wszystkiego, co Chrystus wycierpiał na ziemi, uczyni Go zwycięzcą nad swoimi wrogami - uczyni ich podnóżkiem Jego stóp. Ci, którzy szydzili i pluli na Jezusa, gdy Go ukrzyżowali, pewnego dnia pokłonią Mu się w uwielbieniu. Wszyscy ci, którzy dziś odrzucają Jezusa i działają przeciwko Jego celom, pewnego dnia upokorzą się u Jego stóp (Filipian 2:9-11; 1 Koryntian 15:25).

List Jakuba 2:3 również wspomina o podnóżku. Jakub gani tych, którzy okazują faworyzowanie, sadzając bogatych na najlepszych miejscach, a biednym mówiąc "usiądźcie tutaj przy moim podnóżku". Wierzący nie powinni segregować ludzi. Ubodzy w kościele powinni mieć równy status z bogatymi. Nie powinno być hierarchii "najlepszych miejsc" i "podnóżków". Każdy stoi na równym gruncie przed Panem.

Podnóżek w Biblii jest symbolem pokory, skromności i braku znaczenia. Oznacza to, że ten, kto używa podnóżka, jest znacznie lepszy od samego podnóżka. Zadziwiające jest to, że chociaż Bóg nazywa ziemię swoim podnóżkiem, to jednak uniżył się i przyjął ludzkie ciało, aby stać się Tym, który mieszka na tym podnóżku. Bóg wymaga tego rodzaju łagodności i pokory od każdego ze swoich naśladowców (Filipian 2:5-11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie podnóżka w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries