settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Galilejczycy w Biblii?

Odpowiedź


Galilejczyk w Biblii to mieszkaniec obszaru Izraela w pobliżu Jeziora Galilejskiego. W czasach Chrystusa Galilea była najbardziej wysuniętą na północ z trzech prowincji Izraela, powyżej Samarii w środku i Judei na południu. Około 700 lat przed Chrystusem Izraelici zamieszkujący Galileę zostali podbici przez Asyrię. Większość mieszkających tam Żydów została przeniesiona do Asyrii, podczas gdy nieżydowscy imigranci przenieśli się do Galilei (2 Krl 15:29-17:24). Dlatego Biblia czasami określa ten obszar jako "Galileę pogan" (Izajasza 9:1; Mateusza 4:13-16).

Judejczycy mieli tendencję do patrzenia z góry na Galilejczyków, postrzegając ich jako niewykształconych i o wątpliwym pochodzeniu (J 1:46; 7:52). Galilejczycy mieli również reputację awanturników, ponieważ często brali udział w protestach i powstaniach przeciwko rzymskim okupantom. Znaczące jest, że Jezus dorastał w Galilei (Mt 2:19-23) i w Galilei zwerbował większość swoich uczniów, rozpoczął swoją służbę i dokonał pierwszych cudów (Mt 4:17-23; J 2:11). Będąc Galilejczykiem, Jezus był "wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego" (Izajasza 53:3).

W Piśmie Świętym widzimy przebłyski tego, jak Galilea mogła być miejscem kłopotów dla rzymskich rządów. Gamaliel wspomniał o nieudanym buncie prowadzonym przez "Judasza Galilejczyka" w Dziejach Apostolskich 5:37. W Łukasza 13: 1-3 niektórzy ludzie powiedzieli Jezusowi o incydencie z udziałem Galilejczyków: "W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami." (werset 1). Ani Pismo Święte, ani świecka historia nie podają więcej szczegółów dotyczących tej masakry, ale jest prawdopodobne, że Galilejczycy, odwiedzający Jerozolimę w celu złożenia ofiar, zostali pochłonięci przez nacjonalistyczny zapał i wywołali zamieszanie na wzgórzu świątynnym. Rzymski gubernator Piłat szybko i gwałtownie stłumił zamieszki, zabijając Galilejczyków wraz z ich zwierzętami ofiarnymi, być może jako publiczną demonstrację tego, jak buntownicy muszą "odpokutować" za swoje "grzechy" przeciwko Rzymowi.

Jezus zareagował na wiadomość o masakrze Galilejczyków ostrzeżeniem: "Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie." (Łukasza 13:2-3). Zamiast snuć domysły na temat grzechu Galilejczyków, Jezus powiedział: Zajmij się swoim własnym grzechem. Każdy musi się upamiętać.

Piotr, będąc Galilejczykiem, mówił w północnym dialekcie aramejskim, a jego akcent i słownictwo zdradziły go, gdy próbował pozostać anonimowy w noc aresztowania Jezusa. Gdy Piotr siedział na dziedzińcu podczas jednego z procesów Jezusa, podeszła do niego służąca i powiedziała: "I ty byłeś z Jezusem, Galilejczykiem." (Mt 26:69). Później inna służąca powiedziała: "Ten był z Jezusem Nazarejczykiem" (werset 71). Niedługo później inni powiedzieli Piotrowi: "Prawdziwie, ty też jesteś z nich; wszak zdradza cię i twoja mowa." (werset 73). Galilejczycy naturalnie wyróżniali się wśród mieszkańców Jerozolimy.

Fakt, że Jezus żył i służył w Galilei, jest kolejnym przykładem Jego utożsamiania się z tymi, których świat odrzuca. Przyszedł, aby szukać i zbawić zgubionych, zarówno podczas Jego pobytu na ziemi, jak i dzisiaj. Ci, którzy podążają za Jego przykładem, będą również głosić Jego przesłanie i żyć Jego naukami wśród wyrzutków kultury i służyć "tym najmniejszym" (Mt 25:40).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Galilejczycy w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries