settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Kananejczycy?

Odpowiedź


Kananejczycy stanowili starożytną grupę ludności, która zamieszkiwała teren Kanaanu na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Biblia opisuje Kanaan jako rozciągający się od Libanu w kierunku potoku Egiptu na południu i doliny rzeki Jordan na wschodzie. W Biblii, zwłaszcza w 1 Ks. Mojżeszowej 10 oraz 4 Ks. Mojżeszowej 34 obszar ten był nazywany "ziemią Kanaan" i zajmował ten sam obszar, który zajmują współczesny Liban i Izrael, a także część Jordanii i Syrii.

Kananejczycy wspomniani są ponad 150 razy w Biblii. To byli grzeszni, bałwochwalczy ludzie wywodzący się od Kanaana- wnuka Noego, który był synem Chama (1 Ks. Mojżeszowa 9.18). Kanaan był przeklęty z powodu grzechu jego i jego ojca wobec Noego (1 Ks. Mojżeszowa 9.20-25). W niektórych fragmentach, nazwa Kananejczycy szczególnie odnosi się do ludzi pochodzących z nizin i równin Kanaanu (Ks. Jozuego 11.3); w innych fragmentach, nazwa Kananejczycy jest używana w szerszym ujęciu odnosząc się do wszystkich mieszkańców tej ziemi, włączając w to Chiwwijczyków, Girgazejczyków, Jebuzejczyków, Amorejczyków, Chetejczyków i Peryzyjczyków (zob. Ks. Sędziów 1.9-10).

Ziemia Kanaan była terenem, który Bóg obiecał dać potomkom Abrahama (1 Ks. Mojżeszowa 12.7). Kananejczycy opisani są w Biblii jako liczna grupa pełna dzikich ludzi, których nie jest łatwo pokonać, zatem Izraelici będą potrzebowali boskiej pomocy przeciwko nim, aby ich pokonać i odebrać im ziemię. Bóg obiecał Mojżeszowi i Jozuemu taką pomoc (Ks. Jozuego 1.3).

Po Wyjściu (z Egiptu), gdy Pan powiedział Mojżeszowi, aby zdobył Kanaan, Mojżesz posłał grupę szpiegów do ziemi Kanaan, aby zobaczyli jacy są to ludzie. Po powrocie szpiedzy złożyli raport, który był zarówno zachęcający, jak i zniechęcający. Owoce tej ziemi były wielkie- potrzeba było dwóch mężczyzn, aby zabrać jedną kiść winogron (4 Ks. Mojżeszowa 13.23) - a ziemia była obfita pod wieloma innymi względami. Jednak Kananejczycy byli silni, a miasta były duże i dobrze obwarowane. Szpiedzy izraelscy również widzieli olbrzymów i potomków Anaka (4 Ks. Mojżeszowa 13.28, 33)- w zetknięciu z tymi okrutnymi ludźmi, Izraelici postrzegali siebie jako "szarańczę" (werset 33). Ostatecznie, Izraelici tak bardzo bali się Kananejczyków, że odmówili pójścia do ziemi, jaką Bóg im obiecał. Jedynie Jozue i Kaleb byli pewni, że Bóg im pomoże pokonać Kananejczyków. Z powodu ich niechęci by zaufać Bogu, pokolenie tych Izraelitów zostało pozbawione prawa wejścia do Kanaanu (4 Ks. Mojżeszowa 14.30-35).

Po śmierci Mojżesza, Jozue został powołany przez Boga, do poprowadzenia Izraela przez rzekę Jordan do ziemi Obiecanej. Pierwszym miastem do którego weszli było Jerycho, silnie obwarowane miasto Kananejczyków. Jozue wierzył Bogu i powiedział ludziom, że Bóg wypędzi Kananejczyków z tej ziemi, aby Izrael mógł przejąć ziemię Kanaan (Ks. Jozuego 3.10). Upadek Jerycha był ponadnaturalnym wydarzeniem podczas którego Bóg powalił to miasto (Ks. Jozuego 6). To zwycięstwo było znakiem dla ludu izraelskiego i ludu ziemi Kanaan, że Bóg przekazuje ziemię Kanaan Izraelitom.

Pomimo długiej kampanii przeciwko mieszkańcom Kanaanu, po podzieleniu ziemi między dwanaście plemion, pozostało kilka grup Kananejczyków w Izraelu (Ks. Sędziów 1.27–36). Niektórzy z Kananejczyków, którzy pozostali w Izraelu zostali zmuszeni do pracy przymusowej, ale wiele warowni pozostało na ziemi. Częściowe posłuszeństwo Izraela, skutkujące powstaniem tych kananejskich cytadeli, sprawiało wiele trudności przez cały okres opisany w Ks. Sędziów.EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Kananejczycy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries