settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest towarzysz jarzma w Biblii?

Odpowiedź


Towarzysz jarzma to bliski współpracownik lub kolega. Słowo to zostało użyte tylko raz w Nowym Testamencie, w Liście do Filipian 4:3. "Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w księdze żywota". Ponieważ Paweł nie identyfikuje swojego współpracownika z imienia, możemy jedynie spekulować, kogo błaga. Niektórzy podejrzewają, że był to Epafrodyt lub prawdopodobnie Łukasz. Ponieważ Paweł nigdy nie używa tego terminu w żadnym innym miejscu w swoich listach, aby opisać innych swoich współpracowników, możemy założyć, że był on skierowany do kogoś, z kim łączyła go szczególnie silna więź. Kimkolwiek był współpracownik Pawła, zrozumiał przesłanie.

Pochodzenie słowa yokefellow pomaga nam zrozumieć znaczenie, które wykracza poza angielskie słowa towarzysz lub przyjaciel. Słowo to dosłownie znaczy "jeden z dwóch towarzyszy w jarzmie". Paweł używa metafory "jarzma" w 2 Liście do Koryntian 6:14, kiedy ostrzega chrześcijan, aby nie stawali się "nierówno spętanymi z niewierzącymi". Jarzmo było ciężką drewnianą ramą, którą mocowano na ramionach koni lub wołów, zaprzęgając je do wozu, pługa lub wózka. Zwierzęta napierały na jarzmo, gdy poruszały się do przodu, ciągnąc za sobą ładunek. Właściciele starali się łączyć w jarzmo dwa zwierzęta o podobnych rozmiarach i zdolnościach, aby ciągnęły równomiernie. Niedopasowane jarzma powodowały przepracowanie większego zwierzęcia, które dźwigało większą część ładunku. Walczący ze sobą w jednym jarzmie również skutkowali mniejszą ilością wykonanej pracy. Współpracownik musi mieć równy udział we wspólnej pracy.

Ta idea współpracy i jednomyślności wydaje się być tym, co Paweł miał na myśli, gdy zwracał się do swojego brata lub siostry w Filippi jako do osoby "w jednym jarzmie". Była to osoba, która pracowała nad osiągnięciem celów apostoła w kościele filipińskim. Paweł i jego współpracownik byli razem zaprzęgnięci w służbę dla Pana, tęskniąc, modląc się i cierpiąc za dusze mężczyzn i kobiet. Osoba ta była oczywiście "bliskim towarzyszem", jak podaje większość wersji biblijnych, ale jarzmo było o krok dalej. Towarzysze mogą nas wspierać, modlić się za nas i zachęcać nas, ale towarzysz jarzma jest z nami w okopach. Towarzysz jarzma jest gotowy pracować razem z nami. Towarzysz jarzma odczuwa nasz ból, cierpi, gdy my cierpimy i raduje się, gdy my się radujemy (Rz 12:15). To dzielenie się celami życiowymi jest jednym z powodów, dla których Paweł ostrzega nas, byśmy nie stawali się współpracownikami niewierzących. Nie będziemy podążać w tym samym kierunku. Mamy różnych panów i słuchamy różnych głosów.

Niezwykle ważne jest, aby chrześcijanie, zwłaszcza ci zaangażowani w służbę, mieli towarzysza lub dwóch, którzy pomogą im nieść ciężar. Samotność i wypalenie są stałymi zagrożeniami dla tych, których Bóg powołał do swojej służby. Jak jednak przekonał się Eliasz w momencie wypalenia, nie był sam (1 Krl 19:14-18). Bóg wybrał już dla niego współpracownika o imieniu Elizeusz. Kiedy Jezus posłał uczniów, aby usługiwali, nie wysłał ich samych. Wysłał ich po dwóch, współpracowników, którzy mogli wzajemnie się zachęcać i podążać właściwą drogą (Mk 6:7). Kiedy poświęcamy czas na pielęgnowanie głębokich duchowych przyjaźni z tymi, którzy rozumieją nasze powołanie, odkrywamy, że towarzysze jarzma pomagają nam wypełniać wszystko, co Bóg dał nam do zrobienia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest towarzysz jarzma w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries