settings icon
share icon
Pytanie

Jak długo trwa pokolenie w Biblii?

Odpowiedź


Biblia używa terminu pokolenie na wiele różnych sposobów. Zwykle słowo pokolenie odnosi się do wszystkich ludzi żyjących w tym samym czasie- np. słowo w Biblii ma tę samą definicję, do której jesteśmy przyzwyczajeni w świecie współczesnym gdy mówimy o Pokoleniu X lub Pokoleniu Millenialsów. Zwykle pokolenie obejmuje około 30 lat; jedno pokolenie wychowuje kolejne. Jednak w niektórych kontekstach biblijnych "pokolenie" może odnosić się do dłuższego czasu czy grupy ludzi obejmującej dłuższy zakres czasu.

W 1 Ks. Mojżeszowej 2.4 (tłum. Biblia Jakuba Wujka), "zrodzenie nieba i ziemi" zdają się obejmować wszystko to, co dotyczy historii ludzkiej- era rozpoczęła się od stworzenia wszechświata. W 2 Ks. Mojżeszowej 1.6 "pokolenie", które umarło odnosi się do każdego kto żył w określonym czasie, gdy żyli Józef i jego bracia. W 4 Ks. Mojżeszowej 32.13 "pokolenie" jest ograniczone do Izraelitów- grupy z nich, mającej 20 lat lub więcej, w czasie ich odmowy wejścia do Ziemi Obiecanej. To jedno pokolenie było skazane na wędrowanie po pustyni, aż wszyscy zginęli, z wyjątkiem Jozuego i Kaleba. Gdy pojawia się liczba mnoga słowa pokolenia w Biblii, tak jak w Ks. Izajasza 51.9 oraz Dz. Apostolskich 14.16, to wówczas odnosi się to do nieokreślonego zakresu czasu- wiele następujących po sobie pokoleń.

Oryginalne języki Biblii używały przynajmniej trzech różnych słów na określenie "pokolenia." Hebrajskie dor może odnosić się do normalnego, fizycznego pokolenia, jak w 2 Ks. Mojżeszowej 1.6. Ale może być użyte metaforycznie do wskazania ludzi rozpoznawalnego typu. Na przykład, Psalm 78.8 mówi, "Żeby nie byli, jak ojcowie ich, Pokoleniem przekornym i niewiernym, Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu." Tutaj słowo dor jest użyte dwukrotnie w odniesieniu do grupy ludzi, którzy przez długi czas, charakteryzowali się buntem i grzechem."Pokolenie" w Psalmie 78.8 nie jest ograniczone do normalnego okresu trzydziestu lat, ale rozciąga się wstecz na historię Izraela, obejmując wszystkich, którzy byli uparci wobec Boga.

Innym hebrajskim słowem na "pokolenie" jest toledot. Słowo to nie odnosi się do charakteru grupy czy wieku, ale do tego jak ten wiek powstał. Zatem, "zrodzenie nieba i ziemi" w 1 Ks. Mojżeszowej 2.4 odnoszą się do okresów, które rozpoczęły się wraz ze stworzeniem i trwały organicznie od tego momentu. "Pokolenie Adama" w 1 Ks. Mojżeszowej 5.1 oznacza cywilizację ludzi, która rozpoczęła się wraz z nim. Następnym "pokoleniem" to pokolenie Noego, które obejmuje powódź oraz cywilizacje następujące po niej. Linia genealogiczna Sema jest oznaczona jako „pokolenie”, ponieważ był on ojcem Semitów (1 Ks. Mojżeszowa 11.10). Pokolenie Teracha, ponieważ opuścił Ur ze swoim synem Abramem (1 Ks. Mojżeszowa 11.27). Później Ismael (1 Ks. Mojżeszowa 25.12) i Izaak (1 Ks. Mojżeszowa 25.19) dali początek nowym pokoleniom. W każdym przypadku mężczyźni albo doświadczyli albo zapoczątkowali przełomowe wydarzenie, które zmieniło bieg historii ich rodziny. Dali początek wydarzeniu zmieniającemu kulturę.

W Nowym Testamencie, greckie genea jest początkiem pokolenia. Jest ono podobne do hebrajskich słów. Dosłownie oznacza "spłodzony, narodzony, narodziny ”, i odnosi się do linii genetycznej. Ale może być użyte zarówno jako zakres czasu charakteryzujący się określoną kulturowo postawą jak i w odniesieniu do ludzi tej konkretnej kultury. W Ew. Mateusza 1.17, pokolenia są definiowane szczególnymi wydarzeniami i ludźmi- Abraham, Dawid, niewola babilońska- podobnie jak hebrajskie toledot. Gdy jednak Jezus nazywa faryzeuszy i skrybów "pokoleniem złym i cudzołożnym", odnosi się do kultury w której żyli i którą napominał (Ew. Mateusza 12.39; zob. także Ew. Mateusza 17.17 oraz Dz. Apostolskie 2.40).

Zatem, gdy czytamy o "pokoleniu" w Biblii, musimy rozważyć kontekst. Zazwyczaj, pokolenie w Biblii liczy około trzydziestu lat lub dotyczy ludzi żyjących w tym czasie, podobnie jak rozumiemy pokolenie w codziennych rozmowach. Ale są sytuacje, gdy pokolenie jest użyte poetycko w odniesieniu do klasy ludzi określonej przez coś innego niż wiek.EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak długo trwa pokolenie w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries