settings icon
share icon
Pytanie

Jacy greccy bogowie są wspomniani w Biblii?

Odpowiedź


Wydarzenia w Nowym Testamencie rozgrywają się na tle kultury greckiej i rzymskiej, więc nie jest zaskakujące, że niektórzy bogowie Greków i Rzymian są wspomniani w Biblii. Pięciu różnych greckich bogów jest wymienionych z imienia, a istnieje kilka aluzji do imion innych bogów.

Jednym z greckich bogów wspomnianych w Biblii jest Hermes, którego Rzymianie nazywali Merkurym. Hermes działał jako posłaniec bogów i był szanowany za swoją dyplomację, spryt i umiejętności społeczne. Biblia wspomina o Hermesie w opisie pierwszej podróży misyjnej Pawła. Kiedy Paweł i Barnaba przybyli do Lystry w Azji Mniejszej, uzdrowili sparaliżowanego mężczyznę, co przyciągnęło uwagę mieszkańców miasta. "A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą." (Dz 14:11-12). Na miejsce przybył kapłan, przynosząc byki i wieńce, aby złożyć ofiary Pawłowi i Barnabie (werset 13).

Oczywiście misjonarze nie mogli pozwolić, by honorowano ich jak pogańskich bogów i krzyczeli: "Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest." (Dzieje Apostolskie 14:15). Ostatecznie Paweł i Barnaba byli w stanie ostudzić pogański zapał i z trudem powstrzymali tłum przed składaniem im ofiar (werset 18).

Przy tej samej okazji wspomniany jest również grecki bóg Zeus (Jowisz dla Rzymian). Gdy mieszkańcy Listry czcili Pawła jako Hermesa, "Barnabę nazwali Zeusem" (Dz 14:12), wierząc, że jest on wcieleniem głównego boga. Zeus był bogiem błyskawic, piorunów, deszczu i niebios, i panował nad innymi bogami. Lystra miała świątynię Zeusa tuż za miastem (werset 13).

Dwaj inni greccy bogowie są wspomniani w kontekście podróży Pawła do Rzymu. Apostoł Paweł został aresztowany i znajdował się pod strażą w drodze do Rzymu przez Morze Śródziemne. Po pobycie na Malcie Paweł "po trzech miesiącach ruszyliśmy w drogę na aleksandryjskim statku, który przezimował na wyspie, a nosił godło Bliźniąt." (Dzieje Apostolskie 28:11). Kastor i Polluks byli braćmi bliźniakami (choć mieli różnych ojców). Uważano, że przynoszą szczęście i ochronę żeglarzom i byli związani ze zjawiskiem znanym jako ogień Świętego Elma. Dziś ci bliźniaczy bogowie ze starożytnego mitu są często nazywani Bliźniętami.

Bogini wspomniana w Dziejach Apostolskich 19 nazywana jest Artemidą Efeską. Grecka bogini Artemida (dla Rzymian Diana) była boginią księżyca i łowów. Wydaje się, że bogini czczona w Efezie jako "Artemida" była lokalnym bóstwem, odmiennym od greckiej bogini księżyca, z którą dzieliła imię.

Wspomnimy tutaj, że Biblia używa również słów thanatos ("śmierć") w Ewangelii Jana 8:52, hades ("miejsce umarłych") w Ewangelii Łukasza 10:15 i odpowiednika tartarus ("piekło") w 2 Piotra 2:4. W mitologii greckiej Thanatos, Hades i Tartar są bogami związanymi ze śmiercią i światem podziemnym, ale Biblia używa tych słów w innym kontekście, nie sankcjonując idei, że są bogami.

Inna grecka bogini jest wspomniana w Biblii, choć pośrednio. Afrodyta była grecką boginią miłości, piękna i zmysłowości. Rzymianie nazywali ją Wenus. Afrodyta nie jest wyraźnie wymieniona w Biblii, ale wciąż pojawia się w imieniu Epafrodyta, który był "bratem, współpracownikiem i współbojownikiem" Pawła (Filipian 2:25). Imię Epafrodyt oznacza "należący do Afrodyty" - imię bogini jest w rzeczywistości włączone do jego imienia.

Greccy bogowie, z całą ich zawiłą mitologią i popularnymi opowieściami, są tak naprawdę niczym więcej jak demonami, którym ludzie w historii postanowili oddawać cześć: "To, co poganie ofiarują, ofiarują demonom, a nie Bogu" (1 Koryntian 10:20). Ale taka jest moc ewangelii, że możemy zostać uwolnieni od martwego pogaństwa i służyć żywemu Bogu. Kiedy Epafrodyt przyjął ewangelię, nie był już "należący do Afrodyty"; był "należący do Jezusa", a fałszywy bóg nie miał już do niego żadnych roszczeń. Nowe narodziny przeważyły nad nadanym imieniem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jacy greccy bogowie są wspomniani w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries