settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego prawo pierworodztwa jest tak podkreślane w Biblii?

Odpowiedź


Prawo pierworodztwa jest podkreślane w Biblii, ponieważ honorowało prawa lub przywileje pierworodnego syna rodziny. Po śmierci ojca lub pod jego nieobecność pierworodny syn przejmował władzę i obowiązki ojca. Jednak Biblia pokazuje również, że ojciec mógł unieważnić prawo pierworodztwa i przekazać je młodszemu synowi. Dobrym tego przykładem jest przypadek Jakuba i jego dwunastu synów. Reuben był najstarszy, ale prawo pierworodztwa zostało przekazane synom Józefa. Nawet wtedy Jakub pobłogosławił młodszego syna, Efraima, ponad starszego, Manassesa (Rdz 37:19-22; Rdz 49:1-4; Rdz 49:22-26).

Oprócz objęcia roli przywódczej w rodzinie, odbiorca prawa pierworodztwa dziedziczył dwukrotnie więcej niż pozostali synowie. W przypadkach, gdy mąż mógł mieć więcej niż jedną żonę, prawo pierworodztwa zawsze przypadało pierworodnemu synowi ojca i nie mogło zostać przyznane synowi ulubionej żony bez odpowiedniego uzasadnienia (Pwt 21:15-17) lub jeśli matka pierworodnego syna była konkubiną lub niewolnicą (Rdz 21:9-13; Sdz 11:1-2).

Prawo pierworodztwa królewskiego syna obejmowało sukcesję tronu (2 Kronik 21:1-3). Król judzki Rehoboam naruszył tę tradycję, przekazując prawo pierworodztwa Abijaszowi, swojemu ulubionemu synowi. Jednakże, aby uniknąć kłopotów ze starszymi synami, król spłacił ich (2 Kronik 11:18-23).

Jako chrześcijanie Nowego Testamentu mamy odziedziczony status "pierworodztwa" dzięki Jezusowi Chrystusowi jako pierworodnemu Synowi Bożemu (Rz 8:29; Kol 1:15; Obj 1:5). Jako jednorodzony Syn Boży, Jezus otrzymał królestwo od swojego Ojca i jest Panem wszystkiego (Dz 2:36; Flp 2:9-11; Obj 19:16). Chrystus obiecuje podzielić się z nami swoim królestwem i dziedzictwem (Rz 4:13; Ga 3:29; Ef 1:18; Hbr 11:16).

Chrześcijanie są ostrzegani, aby nie naśladować Ezawa, który pod wpływem impulsu oddał swoje pierworodztwo za miskę zupy (Hebrajczyków 12:16-17; Rodzaju 25:19-34). Z powodu swojej głupoty Ezaw stracił prawo pierworodztwa i błogosławieństwa ojca (Rdz 27). Lekcja dla nas jest taka, by szanować to, co święte. Nigdy nie powinniśmy odrzucać tego, co ważne, pobożne lub honorowe, dla chwilowej przyjemności.

Musimy skupić się na Jezusie, ustanowionym dziedzicem wszystkich rzeczy (Hebrajczyków 1:2; Psalm 2:7-8; Mateusza 28:18). A my, dzięki Jego łasce i naszej wierze w Niego, zostaliśmy uznani za współdziedziców (Rz 8:17; Ga 3:29; Tt 3:7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego prawo pierworodztwa jest tak podkreślane w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries