settings icon
share icon
Pytanie

Czym były przepiórki wspomniane w Biblii?

Odpowiedź


Przepiórka to mały ptak o brązowym upierzeniu, przypominający kuropatwę. Przepiórki są znane ze swojego pysznego mięsa i z tego powodu często poluje się na nie jako ptaki łowne. Przepiórki są wspomniane w Księdze Wyjścia 16:13, Księdze Liczb 11:3 i 32, a także w Psalmie 105:40 w odniesieniu do Bożego zaopatrzenia dla dzieci Izraela, gdy Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej (Kpł 25:38; Pwt 6:12). Ludzie podążający za Mojżeszem skarżyli się, że mają dość codziennego jedzenia manny i tęsknili za mięsem, takim jakie mieli w Egipcie (Liczb 11:4-6; 21:5). Bóg usłyszał ich narzekania i dał im przepiórki do jedzenia (Wj 16:11).

Chociaż Pan dał Izraelitom przepiórki, był niezadowolony z ich narzekania i niewdzięcznych słów przeciwko Niemu. Kazał Mojżeszowi powiedzieć im: "Pan was słyszał, gdy biadaliście: "A do ludu powiesz: Oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc: Obyśmy mogli najeść się mięsa! Wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni, ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne, dlatego żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was, i biadaliście przed nim, mówiąc: Dlaczego wyszliśmy z Egiptu?".(Liczb 11:18-20).

Tak więc Bóg zsyłał przepiórki wieczorami, aby ludzie mogli zebrać je na pustyni. Biblia mówi, że "wiatr wyszedł od Pana i zrzucił przepiórki z morza" (Liczb 11:31) i że ptaków było mnóstwo: dwa łokcie (około 3 stóp) głębokości wokół obozu. Uczeni interpretują to w ten sposób, że przepiórki latały około trzech stóp nad ziemią, co ułatwiało ich złapanie i zabicie. Przepiórki pojawiały się w tak dużych ilościach, że każda osoba była w stanie złapać około dziesięciu homerów, czyli osiem buszli (Liczb 11:32).

Nie mamy powodu, by sądzić, że przepiórki te różniły się od przepiórek (Coturnix dactylisonans), które nadal są powszechne w regionie śródziemnomorskim. Być może były one w trakcie wiosennej wędrówki na północ i były wyczerpane lotem, co ułatwiło Izraelitom ich schwytanie. Przepiórki są znane z tego, że migrują w nocy, czyli w czasie określonym przez Boga (Liczb 11:32). Każda osoba złapała dużą liczbę przepiórek, ponieważ migrujące stado przylatywało znad morza przez całą noc, wyczerpane i łatwe do schwytania. Następnie ludzie "rozrzucili je po całym obozie" (werset 32), co prawdopodobnie odnosi się do egipskiej praktyki suszenia mięsa w celu przygotowania go do spożycia.

Pomimo faktu, że Bóg dał ludziom to, czego chcieli, był zły z powodu ich buntu i narzekania i zesłał na nich ciężką plagę (Liczb 11:33). Plaga mogła być chorobą przenoszoną przez przepiórki, jako lekcja dla Jego ludu, że często to, co myślą, że chcą, nie jest dla nich dobre. Kiedy Bóg wpada w gniew przeciwko naszemu grzechowi, dzieje się tak, abyśmy nauczyli się Mu ufać i być Mu posłusznymi. Izraelici nazwali to miejsce Kibroth Hattaavah ("Groby Rozkoszy"), aby przypomnieć im, co się stało, gdy w swojej chciwości narzekali na Pana (Liczb 11:34). Izraelici otrzymali już mannę i dlatego byli dobrze zaopatrzeni w żywność. Ale oni domagali się mięsa jako dodatku do manny, a ich naleganie na posiadanie więcej niż potrzebowali, nie podobało się Bogu. "Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym" (1 Tymoteusza 6:8). Izraelici nie nauczyli się jak być zadowolonym i zapłacili za to wysoką cenę. W Pierwszym Liście do Koryntian 10:11 czytamy: "A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków". Bóg pociąga nas do jeszcze surowszej odpowiedzialności, ponieważ mamy teraz pisemny zapis Jego gniewu i sądu nad ludzkim buntem. Mamy Jego spisane Słowo (Rzymian 15:4), świadectwo wszystkich tych, którzy byli przed nami (Hebrajczyków 12:1) i Jego Ducha Świętego (1 Koryntian 3:16), aby uchronić nas przed popełnianiem podobnych błędów i podobnym losem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym były przepiórki wspomniane w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries