settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Drabina Jakuba?

Odpowiedź


Termin "drabina Jakuba" stał się powszechnym zwrotem - był używany jako tytuł filmu, tytuł książki, nazwa kwiatu, a nawet jako nazwa urządzenia elektrycznego. Ale skąd wzięło się to wyrażenie?

Księga Rodzaju 28:10-12 po raz pierwszy wspomina o "drabinie Jakuba", gdy mówi: "Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haranu. (11) A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. (12) I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży".

To właśnie w tym fragmencie Bóg objawia się Jakubowi i potwierdza przymierze zawarte z Abrahamem, obiecując Jakubowi (który później zostanie nazwany Izraelem), że jego potomstwo będzie liczne, a Ziemia Obiecana pewnego dnia będzie należeć do jego potomków. W tej wizji Jakub widzi coś podobnego do drabiny lub schodów (hebrajskie słowo: sullam), co oznacza połączenie między Bogiem a człowiekiem. W tym przypadku to Bóg zapewnił środki niezbędne do połączenia się z człowiekiem, w przeciwieństwie do ludzi z Babel z Księgi Rodzaju 11, którzy próbowali dotrzeć do nieba własnymi siłami, poza pomocą Boga.

Te dwa fragmenty Pisma Świętego odzwierciedlają różne szkoły myślenia na temat zbawienia: Jedna grupa stara się osiągnąć niebo w oparciu o własne działania poza Bożą pomocą, podczas gdy druga grupa ma dostęp do nieba w oparciu o Boże postanowienia i tylko Boże postanowienia.

Jako chrześcijanie postrzegamy ten sen Jakuba jako wysoce symboliczny, reprezentujący Pośrednika, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię i stał się drabiną lub schodami, abyśmy mogli ponownie nawiązać relację z Bogiem, która została zerwana z powodu grzechu. List do Rzymian 5:1-2 mówi: "Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej".

Według Biblii Jezus był naszą idealną "drabiną Jakuba", który przyszedł na ziemię z linii Jakuba, dzięki postanowieniom Boga i odkupił nas, abyśmy mogli żyć w niebie na wieczność.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Drabina Jakuba?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries