settings icon
share icon
Pytanie

Czy Dziesięć Przykazań zostało powtórzonych w Nowym Testamencie?

Odpowiedź


Dziewięć z dziesięciu przykazań zawartych w Księdze Wyjścia 20:1-17 jest wielokrotnie powtarzanych w Nowym Testamencie na różne sposoby. Na przykład, podsumowując nasze moralne obowiązki wobec siebie nawzajem, Jezus powtarza cztery z dziesięciu przykazań młodemu władcy w Ewangelii Marka 10:17-19. Jedynym przykazaniem, które nie zostało powtórzone w Nowym Testamencie, jest czwarte przykazanie dotyczące zachowania szabatu.

Paweł wielokrotnie odwołuje się do Dekalogu w swoich listach. Czasami wyraźnie recytuje niektóre z przykazań, jak w Liście do Rzymian 13:9. Innym razem odnosi się do nich pośrednio, jak w 1 Tymoteusza 1: 8-10: "Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce".

Oto Dziesięć Przykazań i miejsce ich występowania w Nowym Testamencie:

1) Nie oddawaj czci żadnym innym bogom (1 Koryntian 8:6; 1 Tymoteusza 2:5).

2) Nie czyńcie bożków (1 Jana 5:21)

3) Nie nadużywaj imienia Pańskiego (1 Tymoteusza 6:1).

4) Pamiętaj o dniu szabatu i święć go. (Istnieje wiele odniesień do dnia szabatu w Nowym Testamencie, w tym założenie, że Żydzi podlegający prawu w czasach Chrystusa przestrzegali szabatu. Nie ma jednak bezpośredniego ani pośredniego nakazu dla wierzących w wieku kościoła, aby przestrzegali szabatu jako dnia odpoczynku lub kultu. W rzeczywistości List do Kolosan 2:16 uwalnia wierzącego od reguły szabatu. Jezus, Pan szabatu, stał się dla nas naszym szabatowym odpocznieniem, zgodnie z Listem do Hebrajczyków 4:1-11).

5) Czcij ojca swego i matkę swoją (Efezjan 6:1-2)

6) Nie morduj (Rz 13:9; 1 P 4:15)

7) Nie cudzołóż (1 Koryntian 6:9-10)

8) Nie kradnij (Efezjan 4:28)

9) Nie dawaj fałszywego świadectwa (Objawienie 21:8)

10) Nie pożądaj (Kolosan 3:5)

Dziesięć przykazań pomaga niewierzącym w każdym wieku rozpoznać ich niedoskonałości. Ponieważ Dekalog podsumowuje moralną treść Bożego prawa, może być używany jako zwierciadło pokazujące ludziom ich grzech. Przykazania odzwierciedlają niezmienny charakter Boga, więc - podobnie jak Bóg - są wieczne, ponadczasowe, uniwersalne i niezmienne.

Niektórzy chrześcijanie uważają, że Dziesięć Przykazań nie obowiązuje dziś wierzących. Na przykład w swojej książce Irresistible: Reclaiming the New that Jesus Unleashed for the World, Andy Stanley mówi: "Dziesięć przykazań nie ma nad tobą żadnej władzy. Żadnej. Żeby było jasne: nie będziesz przestrzegał dziesięciu przykazań" (s. 136). Takie myślenie prawdopodobnie nie jest spowodowane antynomicznym nastawieniem, ale wynika z zasady, że chrześcijanie nie są pod prawem, ale pod łaską (Rz 6:14). Chociaż prawdą jest, że Chrystus wypełnił prawo w naszym imieniu (zob. Mt 5:17), Nowy Testament jasno stwierdza, że wierzący nie powinni łamać Bożego prawa moralnego ze względu na swoją pozycję w łasce (Rz 6:15).

Wierzący Nowego Testamentu są wyzwoleni z niewoli grzechu, co pozwala im swobodnie żyć Dziesięcioma Przykazaniami, podsumowanymi przez Chrystusa w ten sposób: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy." (Mateusza 22:36-40).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Dziesięć Przykazań zostało powtórzonych w Nowym Testamencie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries