settings icon
share icon
Pytanie

Co się stało z Marią? Dlaczego Biblia nie mówi, co się stało z Marią?

Odpowiedź


Maria, matka Pana Jezusa Chrystusa, jest jedną z najsłynniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek żyły. Chociaż jej imię jest łatwo rozpoznawalne, niewiele wiadomo o samej kobiecie, jej wychowaniu i życiu po tym, jak jej Syn, Jezus, powrócił do Ojca Niebieskiego (Ew. Jana 16.28; Dz. Apostolskie 1.9-11). Co więc stało się z Marią po opisach ewangelicznych?

Wiemy na pewno, że Maria była niezamężną dziewicą, kiedy Bóg posłał anioła Gabriela, aby przekazał jej wiadomość (Ew. Łukasza 1.26-27). Była zaręczona z mężczyzną o imieniu Józef, ale nie utrzymywali stosunków seksualnych (Ew. Łukasza 1.34; Ew. Mateusza 1.18, 25). Zaszła w ciążę jako dziewica dzięki mocy Ducha Świętego, więc Dziecko, które nosiła, nie miało ziemskiego ojca (Ew. Mateusza 1.20; Ew. Łukasza 1.35). Anioł odwiedził również Józefa i powiedział mu, aby poszedł i wziął Marię za żonę, więc pobrali się, a Józef stał się znany jako ojciec Jezusa, mimo że nim nie był (Ew. Mateusza 1.21-24; 13.55). Pozostała część historii Bożego Narodzenia zawarta w Ew. Łukasza rozdz. 2 daje nam wgląd w Marię, która rodzi Zbawiciela (werset 6), jest odwiedzana przez pasterzy (werset 16) i ostatecznie zostaje odnaleziona przez mędrców ze Wschodu (Ew. Mateusza 2.7-12).

Po narodzinach Jezusa, tak jak nakazywało im żydowskie prawo (2 Ks. Mojżeszowa 13.2; 3 Ks. Mojżeszowa 12.6-8), Maria i Józef przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, aby przedstawić Je Panu i złożyć odpowiednią ofiarę. Spotkali tam dwóch proroków, którzy natychmiast rozpoznali Obiecanego Izraela. Anna, sędziwa kobieta, pobłogosławiła Dzieciątko, a Szymon prorokował nad Nim, dając Marii przebłysk smutku, który pewnego dnia przeszyje jej serce, gdy jej Syn będzie cierpiał za grzechy świata (Ew. Łukasza 2.4-35).

Następnym razem widzimy Marię w Ew. Łukasza 2.41-52, kiedy Jezus miał dwanaście lat i po raz pierwszy uczestniczył w Święcie Paschy w świątyni, zgodnie z żydowskim zwyczajem. Jezus, uświadamiając sobie swoją prawdziwą tożsamość, spędził czas w świątyni z kapłanami i nauczycielami, zadziwiając ich swoją mądrością. Maria i Józef wyruszyli do domu bez Niego, myśląc, że jest z innymi w ich karawanie. Przeszli dzień drogi, zanim zdali sobie sprawę, że nie ma Go z nimi. Wrócili do Jerozolimy i spędzili kolejne trzy dni szukając Go. Maria wyraziła normalną matczyną frustrację, gdy Go znaleźli i trochę Go zganiła za straszenie ich w ten sposób (werset 48).

Kolejne wzmianki o Marii pojawiają się dopiero na początku trzyletniej służby Jezusa. Został on zaproszony na wesele w galilejskim mieście Kana (Ew. Jana 2.1-10). Gdy gospodarzowi zabrakło wina, Maria przyszła do Jezusa i powiedziała Mu o tym. Następnie Jezus po cichu dokonał pierwszego cudu, zamieniając około 570 litrów wody w wyborne wino (wersety 6-10). Po weselu Jezus z "matką, braćmi i uczniami udał się do Kafarnaum, gdzie razem spędzili kilka dni" (werset 12; tłum. Biblia Warszawska). Fakt, że wspomniana jest tylko Maria, a nie Józef, wydaje się wskazywać, że jej mąż zmarł w pewnym momencie dorastania Jezusa.

Pomimo cudownych wydarzeń towarzyszących Jego narodzinom, Maria nadal w pełni nie rozumiała prawdziwego celu swojego pierworodnego Syna. Ew. Mateusza 12.46-48, następna wzmianka o Marii po weselu w Kanie Galilejskiej, opowiada o incydencie, w którym ona i bracia Jezusa przywołali Go, gdy głosił kazanie. Jego reakcja na przerwanie przez nich nauczania wskazuje, że rozumiał, iż nawet najbliżsi Mu ludzie nie rozumieli jeszcze ani nie wierzyli w Niego jako Mesjasza Izraela. W Ew. Jana 7.2-5 bracia Jezusa ponownie próbowali odwieść Go od tego, do czego posłał Go Bóg. Może to również wskazywać, że Maria nadal była zdezorientowana co do Jego roli w przyjściu na ziemię.

Ponownie widzimy Marię podczas ukrzyżowania w Ew. Jana 19.25-27. Patrzyła, jak jej święty Syn jest torturowany i ukrzyżowany. Z krzyża Jezus zwrócił się do swojego ucznia Jana i poprosił go, aby odtąd opiekował się Jego matką. Wiemy więc, że Jan zabrał Marię do swojego domu. Wybór Jana na opiekuna Marii mógł wynikać z faktu, że Jezus wiedział, iż Jego bracia nie są jeszcze wierzący i chciał, aby Jego matka była z kimś, kto w Niego wierzy.

Dz. Apostolskie 1.14 wspominają Marię wśród uczniów w górnym pokoju po wstąpieniu Jezusa do nieba. Była wśród stu dwudziestu (Dz. Apostolskie 1.15), którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz. Apostolskie 2.1-4). Być może dopiero po zmartwychwstaniu Syna Maria naprawdę uwierzyła, podobnie jak niektóre z jej pozostałych dzieci (Galacjan 1.19). Jej obecność w dniu Pięćdziesiątnicy jest ostatnią biblijną wzmianką o Marii.

Ponieważ Pismo Święte milczy na temat tego, co stało się z Marią po Pięćdziesiątnicy, mamy tylko tradycję i legendę, które mówią nam, co się z nią stało. Wielu uczonych spekuluje, że Maria dożyła swoich lat w domu Jana, albo w Jerozolimie, albo w Efezie. Niektórzy sugerują, że ponieważ uważa się, że Jan nadzorował wiele kościołów w Azji Mniejszej, Maria przeniosła się z nim do Efezu i była częścią kościoła efeskiego, w którym pełnił posługę pastorską młody Tymoteusz (1 Tymoteusza 1.3), ale nie możemy tego wiedzieć na pewno. Wiemy jednak, że chociaż Maria została wybrana przez Boga do wyjątkowego zadania, musiała otrzymać zbawienie przez wiarę w swojego Syna, tak jak my wszyscy (Rzymian 3.23; Efezjan 2.8-9; Dz. Apostolskie 4.12). Maria jest teraz w niebie ze wszystkimi świętymi, którzy umarli w Chrystusie, nie dlatego, że urodziła Jezusa, ale dlatego, że zaufała Jego przelanej krwi jako zapłacie za swój grzech (1 Tesaloniczan 5.9-10; 2 Tymoteusza 2.11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co się stało z Marią? Dlaczego Biblia nie mówi, co się stało z Marią?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries