settings icon
share icon
Pytanie

Czy wskrzeszanie zmarłych jest dziś nadal możliwe?

Odpowiedź


Oprócz wskrzeszenia samego Jezusa z martwych, Biblia odnotowuje dziewięć innych przypadków wskrzeszenia ludzi z martwych (1 Krl 17:22; 2 Krl 4:33-36; 13:21; Mt 27:52; Łk 7:11-17; 8:40-56; J 11:43-44; Dz 9:40-41; 20:9-12). Najwyraźniej wskrzeszenie kogoś z martwych nie wykracza dziś poza Bożą moc: "Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki" (List do Hebrajczyków 13:8). Skoro Bóg nadal jest w stanie wskrzeszać umarłych, to tak, wskrzeszanie umarłych jest nadal możliwe.

O wiele bardziej złożoną kwestią jest to, czy wskrzeszanie zmarłych rzeczywiście ma miejsce dzisiaj. Są tacy w ruchu Word-Faith, którzy twierdzą, że wskrzeszali zmarłych, ale nigdy nie przedstawiono na to wiarygodnych dowodów. Wiele rażąco niebiblijnych nauk w ramach ruchu Word-Faith budzi poważne wątpliwości co do legalności któregokolwiek z ich cudów. Niektórzy praktykujący voodoo i czary również twierdzą, że wskrzeszali ludzi z martwych. Podczas gdy cuda szatańskie są możliwe (2 Tesaloniczan 2:9), wydaje się mało prawdopodobne, aby Szatan posiadał moc wskrzeszania zmarłych.

Gdyby osoba, która została oficjalnie uznana za zmarłą, została wskrzeszona, byłby to niesamowity cud. Z pewnością, gdyby osoba została wskrzeszona z martwych w imię Chrystusa, przekonałoby to wszystkich do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela. Prawda? Błąd. Jezus odniósł się do tej kwestii w Ewangelii Łukasza 16:30-31: "A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą". Dlaczego wskrzeszanie zmarłych prawdopodobnie nie ma miejsca dzisiaj? Niesamowite cuda nie są tym, co prowadzi ludzi do prawdziwej wiary. Jeśli ktoś odrzuca Słowo Boże, żaden cud nie przekona go do upamiętania i przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Cud sprawiłby jedynie, że ludzie domagaliby się więcej cudów (Mateusza 12:39; Jana 6:26).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy wskrzeszanie zmarłych jest dziś nadal możliwe?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries