settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie diakonii w Biblii?

Odpowiedź


Diakonia (grecki) to rzeczownik użyty 32 razy w Nowym Testamencie i różnie tłumaczony jako "posługa", "służba", "pomoc" lub "wsparcie". Jest on użyty w Ewangelii Łukasza 10:40 w odniesieniu do przygotowania przez Martę posiłku dla Pana, podczas gdy Maria siedziała u Jego stóp i słuchała Go. W Dziejach Apostolskich 6:1 odnosi się do podawania posiłków, a w Dziejach Apostolskich 6:4 do "posługi Słowa". W Dziejach Apostolskich 11:29 diakonia odnosi się do pomocy głodującym w formie datku pieniężnego. W Dziejach Apostolskich 20:24 i 21:19 Paweł używa tego słowa w odniesieniu do swojej posługi wśród pogan. W Liście do Rzymian 12:6-7 jest ono określane jako duchowy dar - dar służenia.

Podobnie jak w przypadku angielskiego słowa service, diakonia może mieć różne znaczenia i niuanse w zależności od kontekstu. Możesz pójść na "nabożeństwo" (z ang. service), możesz pójść na stację "usługową" i możesz zamówić "obsługę" pokoju. Z jednej strony te trzy pojęcia wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego, ale z drugiej strony wszystkie mają związek ze świadczeniem tego czy innego rodzaju usług. Błędem byłoby próbować zbudować złożoną definicję diakoni w oparciu o wszystkie trzy konteksty, a następnie podłączyć tę definicję z powrotem do każdego kontekstu. Na przykład, nabożeństwo NIE jest miejscem, w którym można oddać cześć Bogu, wymienić olej w samochodzie i zamówić posiłek.

Najlepszym sposobem na poznanie znaczenia danego słowa w Biblii jest przeczytanie każdego fragmentu, w którym jest ono użyte. Wybrane fragmenty powinny być oparte na użyciu oryginalnego greckiego lub hebrajskiego słowa, a nie angielskiego czy polskiego tłumaczenia. Dzięki nowoczesnej technologii i darmowym narzędziom do studiowania Biblii online, studiowanie słów nie jest trudne, nawet jeśli nie studiowałeś hebrajskiego lub greckiego. Istnieją również książki do studiowania słów (nie wspominając o artykułach internetowych), które wykonają pracę za ciebie, ale nic nie da ci lepszego zrozumienia słowa niż samodzielne przeczytanie wszystkich fragmentów.

Innym rzeczownikiem odpowiadającym diakonii jest diakonos, który zasadniczo oznacza "sługę" ("tego, który służy"). Diakonos ostatecznie stał się terminem technicznym - diakon, który oznacza urząd kościelny. Kwalifikacje diakona można znaleźć w 1 Tymoteusza 3:8-13. Zgodnie z bardziej techniczną definicją, diakonem jest ten, kto służy fizycznym potrzebom kościoła, w przeciwieństwie do starszych/pastorów, którzy dbają o duchowe potrzeby kościoła. (Dzieje Apostolskie 6:1-7 są kluczowym fragmentem w tej kwestii). Jednak zarówno fizyczne, jak i duchowe posługi można opisać słowem diakonia. Uważne zwrócenie uwagi na kontekst ujawni, jaki rodzaj służby jest świadczony.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie diakonii w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries