settings icon
share icon
Pytanie

Jakie znaczenie miały szaty kapłańskie?

Odpowiedź


Księga Wyjścia 28 zawiera szczegółowy opis szat, które Bóg nakazał wykonać i nosić kapłanom. Były to "święte szaty", które nadawały Aaronowi i jego synom "godność i cześć" (werset 2).

Bóg chciał, aby Aaron nosił "napierśnik wyroczny", aby symbolizować, że najwyższy kapłan reprezentował lud przed Bogiem: "Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, ku stałej pamięci przed Panem" (Wj 28:29). Nazywano go "napierśnikiem wyrocznym", ponieważ Urim i Thummim, które były związane z napierśnikiem, były używane do określania woli Bożej w różnych sprawach.

Niektóre części szat kapłańskich były noszone dla bezpieczeństwa. Najwyższy kapłan musiał mieć złote dzwonki przymocowane do rąbka swojej szaty, aby "słychać było dźwięk wokół niego, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed Pana i gdy będzie wychodził, aby nie umarł" (Wj 28:35).

Turban był gładki, biały, ze złotą płytką umieszczoną na czole. Na tabliczce wypisane były słowa "Święty dla Pana". Ta złota tabliczka "będzie zawsze na jego czole dla zjednania im łaski Pana" (Wj 28:38). To przypomnienie o poświęceniu, umieszczone tak wyraźnie na stroju, symbolizowało znaczenie zbliżania się do Pana Boga w świętości.

Wszystkie szaty noszone przez kapłanów Starego Testamentu symbolizowały bycie oddzielonym dla Bożego dzieła zadośćuczynienia za grzech. Wymagana była zgodność z "kodem ubioru". Zostało to odnotowane w wersecie 43: "Aaron i jego synowie będą je nosić, gdy będą wchodzić do Namiotu Zgromadzenia lub zbliżać się do ołtarza, aby sprawować służbę w miejscu świętym, by nie ściągnęli na siebie winy i nie pomarli. Taka jest wieczysta ustawa dla niego i dla jego potomków po nim".

Choć tak wyszukane szaty mogą dziś wydawać się dziwne, Bóg użył ich, aby odróżnić swoich duchowych przywódców od innych Izraelitów. Każdy element szat kapłańskich miał znaczenie związane z pracą wykonywaną przez kapłanów. Izraelici żyli z ciągłym przypomnieniem o znaczeniu pracy kapłańskiej. Mieli również zapowiedź Jezusa, "wielkiego arcykapłana" (Hebr. 4:14), który będzie realizował Boży plan pojednania w prawdziwej świętości i doskonałości.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie znaczenie miały szaty kapłańskie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries