settings icon
share icon
Pytanie

Czy Józef był żonaty przed Marią?

Odpowiedź


Sugestia, że Józef był żonaty, zanim został wspomniany w Piśmie Świętym jako narzeczony Marii, jest całkowicie fikcyjna (Łk 1:26-27). Nie ma żadnego biblijnego dowodu, ani nawet subtelnej sugestii, że Józef był żonaty z kimkolwiek innym niż Maria. Nie znamy wieku Józefa i możliwe, że był on znacznie starszy od Marii. Taki układ był powszechny w tamtych czasach. Jednocześnie jest równie prawdopodobne, że Józef był tylko kilka lat starszy od Marii. Wiek Józefa nie ma znaczenia, ponieważ nie jest podany w Biblii i nie ma nic wspólnego z tym, czy był wdowcem.

Pomysł, że Maria była drugą żoną Józefa, wywodzi się z tradycji katolickiej i stanowi próbę wyjaśnienia istnienia "braci i sióstr" Jezusa (Mt 13:55). Niektóre z rodzeństwa Jezusa są nawet wymienione w Biblii: Jakub, Józef, Szymon i Judasz. Tradycja katolicka od dawna utrzymuje, że osoby te mogą być kuzynami Jezusa lub dziećmi Józefa z wcześniejszego małżeństwa. Katolicy, z pomocą niektórych pseudoepigraficznych ksiąg, stworzyli całkowicie fikcyjny opis Józefa, mówiąc, że był on starszym mężczyzną, który był żonaty i miał wiele innych dzieci, zanim związał się z Marią. Teoria ta ma kluczowe znaczenie dla teologii katolickiej, aby uzasadnić ich doktrynę, że Maria pozostała dziewicą, nawet po urodzeniu Jezusa.

Prawdą jest, że Maria była dziewicą, gdy anioł Gabriel ukazał się jej, aby ogłosić, że Bóg wybrał ją na matkę Mesjasza (Łukasza 1:34-35). Biblia jasno stwierdza, że nadal była dziewicą, gdy urodziła Jezusa (Mt 1:25). Ale Józef wziął Marię za żonę (Mt 1:20) i nie ma żadnej sugestii, że jej rola jako żony Józefa różniła się w jakikolwiek sposób od roli jakiejkolwiek innej żony. Mateusza 1:25 mówi: "Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus". Słowo "dopóki" mówi o zmianie pierwszego działania. Wynika z tego, że skonsumowanie małżeństwa nastąpiło po narodzinach syna Marii. Znaczenie jest podobne do znaczenia tego zdania: "Bobby nie mógł uzyskać dostępu do swojego funduszu powierniczego, dopóki nie skończył 25 lat". Dopóki oznacza, że był czas, w którym pierwsza czynność (brak dostępu) zmieniła się w coś innego (dostęp). Struktura Mateusza 1:25 wyraźnie sugeruje, że konsumpcja faktycznie nastąpiła po narodzinach.

Gdyby inne dzieci były obecne przed ślubem Józefa z Marią, prawdopodobnie zostałyby wspomniane w jednej z ewangelicznych relacji o narodzinach Chrystusa, zwłaszcza w bardzo szczegółowym opisie Łukasza podróży do Betlejem (Łk 2: 1-20) i raporcie Mateusza o późniejszej ucieczce do Egiptu (Mt 2: 13-15). W wersecie 13 Mateusz odnotowuje anioła mówiącego Józefowi: "Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić". Józef miał zabrać dwie osoby, Marię i Jezusa, a nie większe potomstwo z poprzedniego małżeństwa.

Następnie w Ewangelii Mateusza 1:20-21 anioł ponownie mówi Józefowi: "Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej". Ponownie wspomniana jest tylko Maria i Dzieciątko. Nie ma starszych dzieci, co sugerowałoby, że kolejni bracia i siostry Jezusa byli młodsi i pojawili się jako naturalny rezultat normalnych relacji małżeńskich Marii i Józefa.

Często kuszące jest, aby próbować sprawić, by Pismo Święte mówiło coś, czego nie mówi, aby stworzyć teologię, która nam się podoba. Powinniśmy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie interpretacji Pisma Świętego: "Kiedy to tylko możliwe, niech Pismo interpretuje Pismo". Wpadamy w kłopoty, gdy próbujemy dopasować Słowo Boże do naszych z góry przyjętych idei lub doktryny, którą uważamy za właściwą. Koncepcja poprzedniego małżeństwa Józefa jest taką ideą i nie ma podstaw w Słowie Bożym.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Józef był żonaty przed Marią?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries