settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie kamienia węgielnego w Biblii?

Odpowiedź


W architekturze kamień wieńczący to skała lub kamień umieszczony na szczycie ściany. W przeciwieństwie do kamienia węgielnego, który jest podstawą konstrukcji i ważnym kamieniem fundamentu, kamień wieńczący jest ostatnim kamieniem umieszczonym na szczycie, który pomaga utrzymać konstrukcję razem. Kamień wieńczący, podobnie jak kamień węgielny, jest ważną metaforą Jezusa i Jego znaczenia jako Głowy kościoła i królestwa Bożego.

W Starym Testamencie Psalm 118:22 i Zachariasza 4:7 wspominają o kamieniu wieńczącym. Zachariasz koreluje to słowo z ukończeniem budowy świątyni, gdy Zerubbabel kładzie kamień wiączący (Zachariasza 4:7). Pan powiedział Zachariaszowi: "Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go" (Zachariasza 4:9). W Psalmie 118:22 słowo to można przetłumaczyć jako "kamień wieńczący" lub "kamień węgielny". Jest to werset, który Jezus cytuje w swojej przypowieści o winnicy.

Podobnie jak w Psalmie 118:22, słowo "kamień wieńczący" w Ewangelii Mateusza 21:42, Łukasza 20:17, Dziejach Apostolskich 4:11, Efezjan 2:20 i 1 Piotra 2:7 można technicznie przetłumaczyć jako "kamień wieńczący" lub "kamień węgielny". Słowo to w języku greckim może oznaczać "głowę, wodza lub kamień węgielny", ale słowo to ma konotację podobną do kamienia węgielnego. Na przykład w wydaniu Bibli Warszawskiej w Ewangelii Mateusza 21:42 czytamy: "Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym". Podobnie, w tej samej wersji, słowo to w Dziejach Apostolskich 4:11 i 1 Piotra 2:7 przetłumaczone jest jako "kamień węgielny". Kamień wieńczący i kamień węgielny to różne kamienie o różnych funkcjach, więc jak można używać tych słów zamiennie? Wersetem, który pomaga wyjaśnić to nieporozumienie, jest Ewangelia Łukasza 20:18, w której Jezus stwierdza: "Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go". Ktoś może spaść na kamień węgielny, biorąc pod uwagę jego położenie u podstawy budynku. Natomiast kamień wieńczący może spaść na kogoś, ponieważ wieńczy budynek. Jest prawdopodobne, że Jezus pośrednio odnosi się tutaj zarówno do siebie jako kamienia węgielnego, jak i kamienia wieńczącego.

Kiedy Piotr stwierdził, że "On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym", miał na myśli, że chociaż Izrael odrzucił Mesjasza, Jezus nadal jest Bożym wyborem. Jezus jest najwyższy, ponieważ zbawienie można znaleźć tylko w Nim (Dz 4:11-12). W Liście do Efezjan 2:20 Jezus jest opisany jako "kamień węgielny" kościoła, "na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu" (Efezjan 2:21). Jezus jest fundamentem kościoła, ale także kamieniem węgielnym, który trzyma wszystko razem (Kol 1:17).

Chrystus jest zarówno kamieniem wieńczącym, jak i kamieniem węgielnym. On jest fundamentem naszego zbawienia, tego, w co wierzymy i naszej przyszłej nadziei (zob. List do Hebrajczyków 6:18). On jest także kamieniem węgielnym, trzymającym wszystko razem i zapewniającym bezpieczeństwo naszego zbawienia (Jana 10:28). On jest początkiem reprezentowanym przez kamień węgielny i końcem reprezentowanym przez kamień wieńczący (zob. Objawienie 22:13). Używanie terminów architektonicznych, takich jak kamień węgielny i kamień wieńczący, dostarcza pomocnych obrazów do opisania Chrystusa oraz zbawienia i bezpieczeństwa, które On zapewnia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie kamienia węgielnego w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries