settings icon
share icon
Pytanie

Czym był Sanhedryn?

Odpowiedź


Termin Sanhedryn pochodzi od greckiego słowa oznaczającego "zgromadzenie" lub "radę" i pochodzi z okresu hellenistycznego, ale koncepcja ta sięga czasów biblijnych. W Torze Bóg nakazuje Mojżeszowi: "I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywiedź ich do Namiotu Zgromadzenia, i niech tam staną wraz z tobą" (Liczb 11:16). Również w szesnastym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy w wersecie 18: "We wszystkich twoich miejscowościach, które da ci Pan, Bóg twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud". Ziemia została podzielona między plemiona, a na obszarach, na których plemiona były obecne, znajdowały się miasta i wioski, a w każdym mieście i każdej wiosce miał znajdować się sąd. Jeśli było 120 mężczyzn jako głowy rodzin, mieli tam lokalny sąd zwany Sanhedrynem. W mniejszych miastach, gdzie nie było 120 mężczyzn jako głów rodzin, było albo trzech sędziów, jeśli miasto było bardzo małe, albo siedmiu sędziów, którzy zasiadali jako sąd, zarówno sędzia, jak i ława przysięgłych, we wszystkich sprawach prawnych.

Wielki Sanhedryn był najwyższym sądem starożytnego Izraela, składającym się z 70 mężczyzn i najwyższego kapłana. W okresie Drugiej Świątyni Wielki Sanhedryn spotykał się w Świątyni Jerozolimskiej. Sąd zbierał się codziennie z wyjątkiem świąt i szabatu. Sanhedryn jako ciało posiadał uprawnienia, których nie miały mniejsze sądy żydowskie. W związku z tym byli jedynymi, którzy mogli sądzić króla lub rozszerzyć granice Świątyni i Jerozolimy, i byli tymi, do których ostatecznie trafiały wszystkie kwestie prawne. Ostatnia wiążąca decyzja Sanhedrynu miała miejsce w 358 r., kiedy przyjęto kalendarz hebrajski. Sanhedryn został rozwiązany po ciągłych prześladowaniach ze strony Imperium Rzymskiego. Na przestrzeni wieków podejmowano próby ożywienia tej instytucji, takie jak Wielki Sanhedryn zwołany przez Napoleona Bonaparte.

W Nowym Testamencie Sanhedryn jest najbardziej znany ze swojej roli w serii pozorowanych procesów, które doprowadziły do ukrzyżowania Jezusa. Sanhedryn rozpoczął się od nieformalnego przesłuchania Jezusa przed Annaszem, pełniącym obowiązki arcykapłana (Jana 18:12-14, 19-23), po którym nastąpiła formalna sesja przed całym Sanhedrynem (Mateusza 26:57-68). Tam podjęto decyzję o przekazaniu Jezusa władzom rzymskim w celu osądzenia i ukrzyżowania.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym był Sanhedryn?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries