settings icon
share icon
Pytanie

Czy istnieją obcy lub UFO?

Odpowiedź


Złóżmy, że przez termin “obcy” będziemy rozumieć istoty zdolne dokonywać moralnych wyborów, posiadające intelekt, emocje oraz wolę. Najpierw kilka faktów naukowych:

+ Człowiek wysłał sondy kosmiczne do wszystkich planet w naszym systemie słonecznym, za wyjątkiem Plutona. Po obserwacji tych planet, wszystkie oprócz Marsa i być może księżyca Jowisza, zostały wykluczone pod względem możliwości występowania na nich życia.

+ W 1976 roku, Stany Zjednoczone wysłały dwa lądowniki na Marsa. Oba miały narzędzia, które umożliwiały kopanie w marsjańskim piasku i analizowanie go pod względem jakichkolwiek oznak „życia”. Nic nie znalazły. Jeśli kopałbyś przez najbardziej jałowe, nieurodzajne pustynie na Ziemi lub kopałbyś przez najbardziej zamarznięte podłoża na Antarktydzie i zanalizowałbyś glebę, tętniłaby ona mikroorganicznym życiem! W 1997 roku, Stany Zjednoczone wysłały „Pathfindera” na powierzchnię Marsa. Ten wędrowiec zebrał więcej próbek i przeprowadził o wiele więcej eksperymentów. Również on nie odnalazł absolutnie żadnych oznak życia. Od tego czasu, rozpoczęto kilka innych misji na Marsa. Przygotuj się na podobne wyniki.

+ Astronomowie ciągle odnajdują nowe “planety” w odległych systemach. Niektórzy wysuwają wnioski, że istnienie tak wielu „planet” dowodzi, że gdzieś indziej we wszechświecie musi istnieć życie. Faktem jest, że żadna z tych „planet” nigdy nie została zakwalifikowana jako pochodną planety, na której mogłoby występować życie. Ogromna odległość pomiędzy Ziemią i tymi planetami sprawia, że niemożliwym jest wysuwanie jakichkolwiek sądów na temat ich możliwości utrzymywania życia. Wiedząc, że w naszym systemie słonecznym tylko na Ziemi może występować życie, ewolucjoniści pragną znaleźć inną planetę w innym systemie, aby utrzymywać, że życie musiało ewoluować również tam. Mogą istnieć inne „planety”, tam gdzieś, ale my nie znamy ich na tyle szczegółowo, aby zweryfikować, czy mogą w jakiś sposób utrzymywać życie.

Tak więc, co mówi na ten temat Biblia? Ziemia, rodzaj ludzki są jedyne w Bożym stworzeniu. Ks. Rodzaju rozdział pierwszy naucza, że Bóg stworzył ziemię przed tym kiedy stworzył słońce, księżyc i gwiazdy. Dzieje Apostolskie 17:24,26 stwierdza, że „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi (...) Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania.”

Po stworzeniu, rodzaj ludzki był bez grzechu i wszystko na świecie było “bardzo dobre” (Ks. Rodzaju 1:31). Kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył (Ks. Rodzaju 3) spowodowało to upadek rodzaju ludzkiego, przywodząc za sobą problemy wszelkiego rodzaju, choroby i śmierć. Chociaż reszta stworzenia nie grzeszy przed Bogiem (nie są to istoty moralne), jednak cierpi i umiera (List do Rzymian 8:19-22). Jezus Chrystus zmarł, aby ponieść karę, na którą my zasługiwaliśmy z powodu naszego grzechu. Kiedy powróci, zniweczy wiele aspektów przekleństwa, które istniało od czasów Adama, i ostatecznie zniesie wszystkie aspekty tego przekleństwa (Apokalipsa 21-22). Zauważmy, że List do Rzymian 8:19-22 podaje, iż całe stworzenie z tęsknotą oczekuje na ten czas! Należy też zauważyć, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby umrzeć, że On przyszedł na ziemię, aby umrzeć za rodzaj ludzki, i że On umarł tylko raz (List do Hebrajczyków 7:27; 9:26-28; 10:10).

Łącząc te prawdy w jedno: Bóg stworzył ziemię oraz rodzaj ludzki jako coś unikalnego. Całe stworzenie ucierpiało w rezultacie upadku człowieka. Chrystus przyszedł na ziemię, aby dać samego siebie raz i tylko raz, jako zapłatę za nasze grzechy. Nie tylko, ci którzy uwierzą zostaną odkupieni, ale też całe stworzenie.

Implikacje: Jeśli całe stworzenie cierpi, oznacza to, że życie poza ziemią także by cierpiało. Jeśli, przez wzgląd na te argumenty, istnieją moralne istoty na innych planetach, także cierpią; i jeśli nie teraz, to pewnego dnia na pewno będą cierpieć, kiedy wszystko przeminie ze świstem, gwiazdy się w ogniu rozsypią (2 List Piotra 3:10). Jeśli nigdy nie zgrzeszyły, Bóg byłby niesprawiedliwy karząc ich; ale jeśli zgrzeszyły, a Chrystus mógł umrzeć tylko raz (jak zrobił to na ziemi) tak więc byłyby one pozostawione w swoim grzechu, co również byłoby sprzeczne z charakterem Boga (2 List Piotra 3:9). To pozostawia nas z nierozwiązywalnym paradoksem... chyba, że oczywiście, nie ma moralnych istot poza ziemią.

Co z formami życia na innych planetach, które nie są istotami moralnymi, ani odczuwającymi? Czy algi lub nawet psy i koty mogłyby istnieć na nieznanych planetach? Przypuszczalnie tak, i nie uczyniłoby to żadnej krzywdy tekstom biblijnym. Byłoby to jednak z pewnością problematyczne, kiedy staralibyśmy się odpowiedzieć na pytania typu: „Jeśli całe stworzenie cierpi, jaki cel miałby Bóg stwarzając cierpiące istoty na odległych planetach, które nie są istotami moralnymi, ani odczuwającymi?

Wniosek jest taki, Biblia nie daje nam podstaw, aby wierzyć, że gdzieś indziej we wszechświecie istnieje życie. W rzeczywistości Biblia daje nam kilka kluczowych powodów, dla których takie życie nie może istnieć. Tak, istnieje wiele dziwnych i niewyjaśnionych zjawisk. Nie ma jednak powodu, aby przypisywać te fenomeny „obcym” czy UFO. Jeśli jest powód tych przypuszczalnych zjawisk, jest on prawdopodobnie duchowy, a bardziej specyficznie – o demonicznym pochodzeniu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy istnieją obcy lub UFO?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries