settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest ewangelista?

Odpowiedź


Ewangelista jest kimś, kto ogłasza dobrą nowinę; innymi słowy, głosiciel ewangelii lub misjonarz. Osoba z darem ewangelizowania jest często kimś, kto podróżuje z miejsca na miejsce, aby zwiastować ewangelię i wzywać do pokuty. Ludzkich autorów czterech Ewangelii- Mateusza, Marka, Łukasza i Jana- czasem nazywa się "ewangelistami", ponieważ opisali służbę Jezusa Chrystusa- faktycznie "dobrą nowinę".

Efezjan 4.11-13 stwierdza, "I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej." W Dz. Apostolskich 21.8 Filip jest nazwany ewangelistą, a w 2 Tymoteusza 4.5 Paweł napomina Tymoteusza, aby wykonywał pracę ewangelisty. To są jedynie trzy użycia słowa ewangelista w całej Biblii. Inni ludzie mogliby być uważani za „ewangelistów”, ponieważ głosili dobrą nowinę, w tym sam Jezus (Ew. Łukasza 20.1) i Paweł (Rzymian 1.15), ale Filip jest jedyną osobą, która w Piśmie Świętym została konkretnie nazwana ewangelistą.

Filip był jednym z siedmiu diakonów wybranych, aby apostołowie mogli wykonywać swoje dzieło nauczania i modlitwy (Dz. Apostolskie 6.2-4). Najwyraźniej Filip osiadł w Cezarei i mieszkał tam przez około 20 lat, zanim przybył Paweł, o czym piszą Dz. Apostolskie 21. Poprzednia praca ewangelizacyjna Filipa była w Samarii (Dz. Apostolskie 8.4-8). On "głosił Mesjasza" Samarytanom (werset 5) i dokonywał cudów, włączając w to wypędzanie demonów i uzdrawianie paralityków. Warto zauważyć, że Filip chrzcił w imieniu Jezusa, ale chrzest Duchem Świętym nie dokonał się, aż do momentu przybycia apostołów do Samarii.

Obecność Piotra i Jana w Samarii oraz zamieszkanie Ducha Świętego w wierzących Samarytanach (Dz. Apostolskie 8.17) potwierdziło tam służbę misyjną Filipa. Jako ewangelista, Filip głosił ewangelię i gdy Samarytanie uwierzyli i przyjęli Ducha Świętego, zostali włączeni do kościoła. Tam, gdzie wcześniej istniały podziały i wrogość między Żydami a Samarytanami, teraz istniała duchowa więź miłości (Kolosan 3.14). Pionierskie wysiłki Filipa położyły fundamenty dla jego słuchaczy do otrzymania Ducha Świętego przez wiarę. Praca ewangelizacyjna prowadząca do zbawienie jest tym, czym zajmowali się od zawsze ludzie nazwani ewangelistami.

Służba Filipa jako ewangelisty trwa, o czym czytamy w 8 rozdziale Dz. Apostolskich, gdy jest prowadzony przez anioła na pustynną drogę do Gazy. Na drodze spotyka eunucha etiopskiego- urzędnika dworu królowej Etiopii. Filip wyjaśnia mu Słowo Boże tak, że eunuch doświadcza zbawienia. Filip chrzci mężczyznę, a Duch Święty porywa Filipa (Dz. Apostolskie 8.39). Później Filip "znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei" (werset 40). Gdziekolwiek się udawał, Filip dzielił się ewangelią. Tym właśnie zajmują się ewangeliści.

Tymoteuszowi powiedziano, że ma zwiastować ewangelię prowadząc ludzi do zbawienia, co jest wykonywaniem "pracy ewangelisty" (2 Tymoteusza 4.5). To samo zwiastowanie dobrej nowiny jest ogólnym powołaniem dla uczniów Wielkiego Posłannictwa i dla każdego z nas do końca czasu (Ew. Mateusza 28.16-20). W Judy 1.3 wszyscy święci mają gorliwie walczyć o wiarę im przekazaną, a w wersecie 23 mamy ratować ludzi "wyrywając ich z ognia."

Urząd ewangelisty będzie potrzebny, dopóki kościół nie osiągnie dojrzałości samego Chrystusa (Efezjan 4.13). Dobra Nowina jest po to, aby się nią dzielić. A mamy najlepszą ze wszystkich informację- Jezus umarł i powstał z martwych i zbawia każdego, kto do niego zawoła (Rzymian 10.9-13).EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest ewangelista?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries