settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest definicja teokracji?

Odpowiedź


Teokracja jest formą rządu, który jest kierowany przez Boga lub przez osobę lub osoby, które twierdzą, że rządzą z boskiego autorytetu. Słowo teokracja jest słowem złożonym ze słów theos (po grecku "Bóg") i -cracy ("rządy, siła lub rząd"). Naród izraelski miał być teokracją, ale odrzucił Boże rządy nad sobą, a Bóg dał im zamiast tego ludzkich królów (1 Samuela 8: 4-9). Bóg wybrał Saula na pierwszego króla Izraela, który został zastąpiony przez Dawida. Dawid rządził z boskiego upoważnienia i pomimo swojej porażki i grzechu, został zaakceptowany przez Boga. Dawid otrzymał obietnicę, że Bóg ustanowi po nim swoje "nasienie", a dom Dawida zostanie ustanowiony na wieki (2 Samuela 7:12-16). Nasienie (lub Syn) Dawida odnosi się do Mesjasza, którym jest Pan Jezus Chrystus (Mk 10:47).

W historii byliśmy świadkami powstania i upadku kilku tak zwanych teokracji. Jednym z przykładów jest Święte Cesarstwo Rzymskie, które w średniowieczu obejmowało ludy niemieckojęzyczne i północne Włochy. Święte Cesarstwo Rzymskie rozpoczęło się w roku 800 n.e. wraz z papieską koronacją Karola Wielkiego na cesarza. Władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego postrzegali siebie jako nadzorujących teokrację, ponieważ władza rządu była połączona z władzą Kościoła rzymskokatolickiego.

Prawdziwa teokracja zapanuje na ziemi dopiero podczas tysiącletniego panowania Jezusa Chrystusa. W Tysiącleciu Syn Dawida będzie rządził z Jerozolimy w sposób sprawiedliwy i prawy (Psalm 72:1-11; Izajasz 11; Objawienie 20:4-6). W tym czasie "I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi." (Objawienie 21:3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest definicja teokracji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries