settings icon
share icon
Pytanie

Czy apostoł Paweł był żonaty?

Odpowiedź


Biblia nigdzie nie wspomina, czy Paweł był żonaty czy nie. Niektórzy uważają, że był kiedyś żonaty na podstawie tego, co powiedział w 1 Liście do Koryntian 9:5: "Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?". Jeśli Paweł był kiedyś żonaty, jego żona prawdopodobnie zmarła, biorąc pod uwagę, że nigdy nie wspomina o niej w żadnym ze swoich pism. Paweł oświadczył, że ma dar celibatu w 1 Koryntian 7: 1-7.

Oświadczenie Pawła skierowane do niezamężnych i wdów w kościele w Koryncie dowodzi, że nie był on żonaty w czasie pisania listu: "A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz wdowom: Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński; albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć." (1 Kor 7:8-9). Najwyraźniej nie był żonaty w tym czasie, ale to, czy ożenił się później, jest również kwestią spekulacji.

Niektórzy uważają, że apostoł Paweł był żonaty, ponieważ historia mówi nam, że członek Sanhedrynu musiał być żonaty. Jednak Paweł nigdy nie twierdził, że był członkiem Sanhedrynu. Zdecydowanie wydawał się być na tej ścieżce: "prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. " (Galacjan 1:14). Być może jednak Paweł nie posunął się tak daleko, zanim nawrócił się do Chrystusa.

Czy apostoł Paweł był żonaty? Możliwe, że był kiedyś żonaty, ale Biblia tego nie precyzuje.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy apostoł Paweł był żonaty?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries