settings icon
share icon
Pytanie

Kim był Poncjusz Piłat?

Odpowiedź


Poncjusz Piłat był rzymskim gubernatorem Judei w latach 26-36 n.e., służącym za panowania cesarza Tyberiusza. Najbardziej znany jest ze swojego udziału w skazaniu Jezusa na śmierć krzyżową.

Poza czterema Ewangeliami Poncjusz Piłat jest wspominany przez Tacyta, Filona i Józefa Flawiusza. Ponadto "Kamień Piłata", odkryty w 1961 r. i datowany na ok. 30 r. n.e., zawiera opis Poncjusza Piłata i wspomina go jako "prefekta" Judei. Piłat jest również wspomniany w pismach apokryficznych, ale wszystkie zostały napisane w znacznie późniejszych datach.

W Biblii Poncjusz Piłat jest wspominany wyłącznie w związku z procesem i ukrzyżowaniem Jezusa. Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza) przedstawiają Piłata jako niechętnego ukrzyżowaniu Jezusa. Piłat nazywa oskarżenia przeciwko Jezusowi "bezpodstawnymi" (Łk 23:14) i kilkakrotnie oświadcza, że Jezus nie jest winny: "Cóż złego Ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem" (Łk 23:22).

Sumienie Piłata dręczyło go już wtedy, gdy jego żona wysłała mu pilną wiadomość dotyczącą Jezusa. W liście błagała go: "Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam" (Mt 27:19).

Ewangelia Jana zawiera nieco więcej szczegółów procesu, w tym dodatkową rozmowę między Piłatem a Jezusem. Jezus uznaje się za króla i twierdzi, że przemawia bezpośrednio w imieniu prawdy. Piłat odpowiada słynnym pytaniem: "Co to jest prawda?". (Jana 18:38). Pytanie to celowo miało wiele znaczeń. Oto sytuacja, w której prawda została narażona na szwank w celu skazania niewinnego człowieka. Piłat, który rzekomo szuka prawdy, zadaje pytanie Temu, który sam jest "drogą, prawdą i życiem" (J 14:6). Ludzki sędzia, zdezorientowany co do prawdy, miał potępić Sprawiedliwego Sędziego świata.

Ostatecznie Piłat szukał kompromisu. Wiedząc, że Jezus został wydany przez przywódców religijnych z zazdrości, zaapelował do tłumów podczas Paschy, pytając, który "przestępca" powinien zostać uwolniony, Jezus czy Barabasz? Przywódcy przekonali tłum do wołania o Barabasza (Mt 27:20-21). Ulegając presji politycznej, Piłat zezwolił zarówno na wychłostanie, jak i ukrzyżowanie Jezusa: "Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie" (Ew. Marka 15:15).

Piłat kazał umieścić oskarżenie przeciwko Jezusowi na krzyżu nad głową Jezusa: "TEN JEST JEZUS, KRÓL ŻYDOWSKI" (Mateusza 27:37). Gdy tylko Jezus umarł, Józef z Arymatei poprosił Piłata o ciało Jezusa, aby Go pochować, a Piłat spełnił tę prośbę (J 19:38). Ostatni raz widzimy Poncjusza Piłata, gdy przydziela straż do grobu Jezusa (Mt 27:64-66).

Krótkie pojawienie się Poncjusza Piłata w Piśmie Świętym jest pełne tragedii. Zignorował swoje sumienie, zlekceważył dobrą radę swojej żony, wybrał polityczną celowość ponad publiczną prawość i nie rozpoznał prawdy nawet wtedy, gdy prawda stała tuż przed nim. Kiedy mamy okazję ocenić twierdzenia Jezusa, jaką podejmiemy decyzję? Czy zaakceptujemy Jego twierdzenie, że jest Królem, czy też pójdziemy za głosem tłumu?

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim był Poncjusz Piłat?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries