settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jan Chrzciciel to rzeczywiście wcielenie Eliasza?

Odpowiedź


Ew. Mateusza 11,7-14 stwierdza - "A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana; jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść." Jezus cytuje tutaj fragment z Ks. Malachiasza 3,1 gdzie ten co przekazuje wiadomość jest jak prorok, który ma przyjść. Nawiązując do Ks. Malachiasza 4,5 tym kto przekazuje nowinę jest "prorok Eljasz", na którego Jezus wskazuje, że jest Janem Chrzcicielem. Czy to oznacza, że Jan Chrzciciel był wcieleniem Eliasza? Z całą pewnością nie.

Po pierwsze, koncepcja reinkarnacji byłaby zupełnie obca dla światopoglądu żydowskiego. Nie możemy tak po prostu przenieść koncepcji myśli religii Wschodu do świata żydowskiego z pierwszego wieku. Jeśli Eliasz "powróci", stanie się to z powodu jego zmartwychwstania podczas przyjścia Pana (Ks. Daniel 12). Zatem nawet jeśli Jan Chrzciciel był rzeczywiście Eliaszem, to Eliasz po prostu powinien zmartwychwstać, a nie doświadczyć reinkarnacji. Inaczej mówiąc byłoby to doszukiwanie się w Piśmie Świętym jakichś naszych wcześniej przyjętych założeń na temat reinkarnacji.

Po drugie, Biblia jasno wskazuje, że Jan Chrzciciel obdarzony jest znaczeniem, ponieważ przyszedł on w "duchu i mocy Eliasza" (Ew. Łukasz 1,17), nie dlatego, że był Eliaszem w rzeczywistości. Jan Chrzciciel w Nowym Testamencie jest prekursorem, który wskazuje drogę powrotu do Pana, tak jak Eliasz spełniał taką rolą w Starym Testamencie (i taką rolę będzie spełniał w przyszłości - zobacz Ks. Objawienia 11). Po trzecie, Eliasz objawił się z Mojżeszem podczas przemienienia Jezusa, już po śmierci Jana Chrzciciela. To by się nie stało, gdyby Eliasz zmienił swoją tożsamość poprzez reinkarnację (Ew. Mateusza 17,11-12).

Po czwarte, Ew. Marka 6,14-16 i 8,28 w obu przypadkach wskazuje, że zarówno tamtejsi ludzie jak i Herod czynią rozróżnienie pomiędzy Janem Chrzcicielem a Eliaszem. W końcu dowodem, że nie jest to przypadek reinkarnacji jest sam Jan Chrzciciel. W pierwszym rozdziale Ew. Jana, Jan Chrzciciel identyfikuje się z osobą przekazującą wieści z Ks. Izajasza 40,3 a nie z Eliaszem z Ks. Malachiasza 3,1. Jan Chrzciciel posuwa się nawet do tego, że jasno zaprzecza temu, że jest Eliaszem (Ew. Jana 1,19-23).

Jan uczynił dla Jezusa to, co Eliasz ma zrobić dla Pana podczas Jego przyjścia, jednak nie był on inkarnowanym Eliaszem. Jezus mówiąc o Janie Chrzcicielu mówi o roli jaką spełniał Eliasz podczas, gdy Jan Chrzciciel zaprzecza, że jest Eliaszem przed przywódcami religijnymi. W jaki sposób możemy pogodzić te stwierdzenia? Kluczową frazą w stwierdzeniu Jezusa o Janie Chrzcicielu i Eliaszu jest tekst na górze, który nie może być pominięty. Jezus powiedział "jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem". Innymi słowy, tożsamość Jana Chrzciciela jako Eliasza nie została określona przez to, że on jest Eliaszem, ale raczej przez to w jaki sposób ludzie odpowiedzą na jego rolę. Dla tych, co chcieli uwierzyć w Jezusa, Jan Chrzciciel funkcjonuje jako Eliasz, dla tych co uwierzyli, że Jezus jest Panem. Dla religijnych przywódców, którzy odrzucili Jezusa, Jan Chrzciciel nie pełnił tej funkcji.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Jan Chrzciciel to rzeczywiście wcielenie Eliasza?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries