settings icon
share icon
Pytanie

Czy Biblia wspomina o Aleksandrze Wielkim?

Odpowiedź


Imię "Aleksander" lub "Aleksander Wielki", odnoszące się do macedońskiego króla, nigdy nie pojawia się w Biblii. Jednak prorocy Daniel i Zachariasz napisali proroctwa dotyczące Grecji i macedońskiego imperium Aleksandra. Nieeschatologiczne proroctwa Daniela okazały się tak wiarygodne, że niektórzy krytycy próbowali datować jego pisma na późniejszy okres, mimo że liczne czynniki literackie, historyczne i biblijne wskazują na datę ich napisania w VI wieku p.n.e. Zachariasz, piszący między 520 a 470 rokiem p.n.e., również żył na długo przed dojściem Aleksandra do władzy.

Historia świata otaczająca Aleksandra Wielkiego

Dziedzictwo Aleksandra powstało szybko, trwało krótko i przetrwało do dziś. Urodzony w 356 r. p.n.e., zmarł 32 lata później, panował tylko przez 13 lat - z czego zdecydowaną większość spędził poza rodzinnym państwem Macedonii. Jego legendarny podbój niemal całego znanego świata zaowocował jednym z największych imperiów w historii starożytnej. Aleksander zdobył całe imperium perskie: Azję Mniejszą, Persję, Egipt i wszystkie karaje pomiędzy, w tym Izrael. Aleksander zginął niepokonany w bitwie, ale bez wyraźnego spadkobiercy, co doprowadziło do podziału jego imperium między czterech generałów.

Mimo że imperium Aleksandra podzieliło się, szerzony przez niego hellenizm trwał nadal. Język grecki stał się językiem uniwersalnym, a kultura grecka była wymagana lub promowana we wszystkich częściach podzielonego imperium. Izrael przechodził z rąk do rąk między królestwami Ptolemeuszy i Seleucydów. Później Izrael uzyskał niepodległość w latach 167-63 p.n.e., w okresie zwanym okresem Hasmoneuszy i opisanym w apokryficznych księgach 1 i 2 Machabejskich. Koniec tego okresu wyznaczył rzymski podbój Jerozolimy w 63 r. p.n.e.

Przepowiednia dotycząca Imperium

Daniel omawia wiele przyszłych wydarzeń, które, jak wspomniano powyżej, okazały się prawdziwe. Z Bożej inspiracji Daniel przepowiedział, że nastąpi sukcesja czterech "globalnych" imperiów. Jego proroctwo zawierało wiele szczegółów, w tym fakt, że Imperium Greckie podzieli się na cztery części.

Sukcesja czterech królestw:

Rozdział 2 Księgi Daniela opowiada o interpretacji przez Daniela snu króla Nabuchodonozora. Nabuchodonozor śnił o wielkim posągu wykonanym ze złotej głowy, srebrnej piersi i ramion, brzucha i ud z brązu oraz żelaznych nóg. Każdy z tych metali jest coraz mniej wartościowy i reprezentuje inne królestwo, z których pierwsze Daniel identyfikuje jako Babilon, imperium Nabuchodonozora. Z naszego punktu widzenia z historii wiemy teraz, że te cztery królestwa to imperia babilońskie, medo-perskie, greckie i rzymskie.

Grecki podbój i podział:

Daniel otrzymał również wizję upadku imperium medo-perskiego, które w 539 r. p.n.e. pokonało królestwo babilońskie. Bóg wyraźnie wymienia imperia Medo-Perskie i Greckie w Księdze Daniela 8:20-21 i 10:20-11:4. Pierwsza połowa rozdziału 8 to bardzo symboliczny fragment o baranie i koźle. Baran miał dwa rogi, jeden dłuższy od drugiego, reprezentujący imperium Medów i Persów (Daniela 8:20), i "nikt nie mógł wyratować z jego mocy; robił co chciał, i był coraz silniejszy. " (Daniela 8:4).

Następnie "przyszedł z zachodu kozioł" (Daniela 8:5) z pojedynczym rogiem między oczami. Róg reprezentuje króla Aleksandra. Kozioł zabił barana i "kozioł wyrósł bardzo; a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg" (Daniela 8:8) - przepowiednia przedwczesnej śmierci Aleksandra. W wizji Daniela pojedynczy róg zostaje zastąpiony czterema nowymi rogami "powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał." (Daniela 8:22). Cztery nowe królestwa są ponownie wspomniane w Daniela 11:4, który mówi, że "rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między cztery strony świata; lecz nie między jego potomków, i nie będzie miało takiej mocy, z jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym". Fragmenty te opisują, z dwustuletnim wyprzedzeniem, dokładnie to, co stało się z Aleksandrem i jego imperium.

Wnioski

Około 250 lat przed rozpoczęciem podboju świata przez Aleksandra, Bóg dał Danielowi wgląd w przyszłość. Było to ważne dla Daniela i jego ludu, ponieważ Bóg powiedział im również, że powrócą do swojej ziemi i zaopiekuje się nimi w nadchodzących burzliwych czasach. Królestwa powstają i upadają, ale Bóg panuje nad przyszłością, a Jego Słowo trwa na wieki.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Biblia wspomina o Aleksandrze Wielkim?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries