settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest kapłaństwo Melchizedeka?

Odpowiedź


W biblijnym chrześcijaństwie kapłaństwo Melchizedeka jest urzędem, który odnosi się wyłącznie do Chrystusa. Melchizedek jest przedstawiony w Księdze Rodzaju 14:18 i jest opisany jako król Salemu i "kapłan Boga". Abram (później Abraham) ofiarowuje Melchizedekowi dziesięcinę i otrzymuje błogosławieństwo. Imię Melchizedek jest połączeniem hebrajskich słów oznaczających "król" i "sprawiedliwy", co czyni Melchizedeka sprawiedliwym, królewskim kapłanem.

W Ewangelii Mateusza 22 Jezus dyskutuje z faryzeuszami. W wersecie 44 Jezus cytuje Psalm 110: 1, stwierdzając, że Mesjasz jest "panem" Dawida w tym wersecie. Melchizedek jest wspomniany w tym samym psalmie: "Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka" (Psalm 110:4). Tak więc Mesjasz, pan Dawida, otrzymał kapłaństwo Melchizedeka. Melchizedek jest zatem typem Chrystusa - niektórzy komentatorzy twierdzą, że ukazanie się Melchizedeka Abrahamowi było w rzeczywistości chrystofanią, wczesnym objawieniem Jezusa Chrystusa.

Znaczna część rozdziałów 6 i 7 Listu do Hebrajczyków poświęcona jest wyjaśnieniu, dlaczego kapłaństwo Jezusa Melchizedeka jest lepsze od kapłaństwa Aarona. List do Hebrajczyków 7:23-24 sugeruje, że Jezus sprawuje swój urząd kapłański wiecznie, używając greckiego słowa, które sugeruje coś, co nie może zostać przekazane lub zmienione. List do Hebrajczyków 7:26 nazywa tego kapłana "wywyższonym" i bezgrzesznym. Z tych wszystkich powodów tylko Chrystus może wypełnić urząd kapłaństwa Melchizedeka (Hbr 6:20).

Mormonizm ma inny, niebiblijny pogląd na kapłaństwo Melchizedeka. Zgodnie z mormońską doktryną, urząd kapłaństwa Melchizedeka przestał istnieć, dopóki nie został przywrócony przez posługę Józefa Smitha (Nauki i Przymierza 107:1-5). Mormonizm naucza, że mężczyźni mogą zostać wyświęceni do tego kapłaństwa poprzez urzędy takie jak Apostoł, Patriarcha lub Starszy. Przywoływanie Melchizedeka i, w mniejszym stopniu, Aarona, jest wykorzystywane przez mormonizm do przypisywania władzy kapłańskiej ich urzędom.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest kapłaństwo Melchizedeka?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries