settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijanie muszą przestrzegać prawa?

Odpowiedź


List do Rzymian 13:1-7 podaje: „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.”

Ten fragment uwidacznia nam, że to zagadnienie jest jasne. Powinniśmy słuchać rządu, który Bóg ustanowił ponad nami. Bóg powołał rządy, aby ustanawiały porządek, karały zło i przyczyniały się do sprawiedliwości (Ks. Rodzaju 9:6; 1 List do Koryntian 14:33; List do Rzymian 12:8). Powinniśmy podlegać rządowi we wszystkim – płaceniu podatków, powinniśmy podporządkowywać się zasadom i prawom, mieć respekt, etc. Jeśli tego nie robimy, pokazujemy w ten sposób brak szacunku wobec Boga, ponieważ to On jest tym, który ustanowił nad nami rząd. Kiedy Apostoł Paweł pisał do Rzymian w 13 rozdziale w wersetach 1-7, pozostawał pod władzą rządu w Rzymie, podczas panowania Nerona, prawdopodobnie najokrutniejszego ze wszystkich władców rzymskich. Paweł jednak nadal uważał, że jest poddany rządowi. W jaki sposób my moglibyśmy uważać inaczej?

Kolejne pytanie brzmi: „Czy jest jakiś moment, w którym nie powinniśmy przestrzegać prawa?” Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Dziejach Apostolskich 5:27-29: „Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie.” Z tego możemy jasno wywnioskować, że jeśli prawo najwyższe nie sprzeciwia się, nie zaprzecza prawu Boskiemu, powinniśmy być posłuszni. Jeśli jednak prawo jest sprzeczne z Bożymi przykazaniami, my powinniśmy być posłusznymi w stosunku do prawa Bożego. Jednakże, nawet w tym przypadku, musimy zaakceptować autorytet rządu ponad nami. Jest to uwidocznione poprzez fakt, że Piotr i Jan nie protestowali, kiedy byli chłostani, ale zamiast tego radowali się, że cierpią, bo byli posłuszni Bogu (Dzieje Apostolskie 5:40-42).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijanie muszą przestrzegać prawa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries