settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest cel Prawa Mojżeszowego?

Odpowiedź


Prawo Mojżeszowe zostało nadane narodowi Izraela (2 Ks. Mojżeszowa 19; 3 Ks. Mojżeszowa 26.46; Rzymian 9.4). Składało się z trzech części: Dziesięciu Przykazań, obrzędów i systemu oddawania czci, który dotyczył kapłaństwa, tabernakulum, składania ofiar oraz obchodzenia świąt (2 Ks. Mojżeszowa 20-40; 3 Ks. Mojżeszowa 1-7; 23). Celem Prawa Mojżeszowego było spełnienie następujących warunków:

1) Objawić święty charakter wiecznego Boga narodowi Izraela (3 Ks. Mojżeszowa 19.2; 20.7-8).

2) Oddzielić naród Izraela jako wybrany/ różny od wszystkich innych narodów (2 Ks. Mojżeszowa 19.5).

3) Odsłonić grzeszność człowieka (por. Galacjan 3.19). I chociaż Prawo było dobre i święte (Rzymian 7.12), to nie zapewniało zbawienia narodowi Izraela. "Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu" (Rzymian 3.20; por. Dz. Apostolskie 13.38-39).

4) Zapewnić przebaczenie przez składanie ofiar / darów (3 Ks. Mojżeszowa 1-7) dla ludzi, którzy wierzyli w Pana w narodzie izraelskim.

5) Zapewnić właściwe sposoby oddawania czci dla społeczności ludzi wierzących poprzez coroczne obchodzenie świąt (3 Ks. Mojżeszowa 23).

6) Zapewnić Boże wskazówki dla fizycznego i duchowego zdrowia narodu (2 Ks. Mojżeszowa 21-23; 5 Ks. Mojżeszowa 6.4-19; Psalm 119.97-104).

7) Sprawić by ludzie- gdy przyjdzie Chrystus, zobaczyli, że nie mogą spełnić wymogów Prawa, ale muszą przyjąć Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, ponieważ On wypełnił Prawo w swoim życiu i zapłacił (Twoją/ moją) karę za złamanie Prawa poprzez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie (Galacjan 3.24; Rzymian 10.4). Wierzący w Chrystusa jest usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością wobec Prawa, jako że jest posłuszny Duchowi Świętemu, który w nim przebywa (Rzymian 8.4).

Cel Prawa Mojżeszowego wzbudza takie pytania: "Czy polegasz na sobie w kwestii spełniania wymogów całego Prawa przez cały czas (czego nie możesz dokonać)? LUB "Czy podjąłeś decyzję, aby przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela, uświadamiając sobie, że On wypełnił całkowicie całe Prawo, nawet płacąc Twoją karą za złamanie tego Prawa?" To jest twój wybór.EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest cel Prawa Mojżeszowego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries